Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Elakatothrix gelatinosa

Organismgrupp Alger Elakatothrix gelatinosa
  Alger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Elakatothrix gelatinosa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig

Klass Klebsormidiophyceae, Ordning Klebsormidiales, Familj Elakatotrichaceae, Släkte Elakatothrix, Art Elakatothrix gelatinosa Wille, 1898 Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Elakatothrix gelatinosa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Klebsormidiophyceae  
 • Ordning
  Klebsormidiales  
 • Familj
  Elakatotrichaceae  
 • Släkte
  Elakatothrix  
 • Art
  Elakatothrix gelatinosaWille, 1898

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö, Sötvatten

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Klebsormidiophyceae  
 • Ordning
  Klebsormidiales  
 • Familj
  Elakatotrichaceae  
 • Släkte
  Elakatothrix  
 • Art
  Elakatothrix gelatinosa, Wille, 1898
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.