Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Leratiomyces laetissimus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Leratiomyces laetissimus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Leratiomyces laetissimus Observationer i Sverige för Leratiomyces laetissimus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på marken i sandig gräsmark och sanddyner nära havet. I landet enbart funnen på Gotland och ev. ett fynd i Skåne. Ekologi och status oklar men uppenbarligen en sällsynt art. Få fynd även i Danmark och Norge. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sandrör
· sandrör
· strandråg
· strandråg
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Strophariaceae, Släkte Leratiomyces, Art Leratiomyces laetissimus (Hauskn. & Singer) Borovička, Stribrny, Noordel., Gryndler & Oborník Synonymer Psilocybe laetissima Hauskn. & Singer, Leratiomyces laetissima (Hauskn. & Singer) Borovička & al.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på marken i sandig gräsmark och sanddyner nära havet. I landet enbart funnen på Gotland och ev. ett fynd i Skåne. Ekologi och status oklar men uppenbarligen en sällsynt art. Få fynd även i Danmark och Norge. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Leratiomyces laetissimus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Leratiomyces laetissimus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Strophariaceae  
 • Släkte
  Leratiomyces  
 • Art
  Leratiomyces laetissimus(Hauskn. & Singer) Borovička, Stribrny, Noordel., Gryndler & Oborník
  Synonymer
  Psilocybe laetissima Hauskn. & Singer
  Leratiomyces laetissima (Hauskn. & Singer) Borovička & al.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sandrör - Ammophila arenaria (Har betydelse)
· strandråg - Leymus arenarius (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Strophariaceae  
 • Släkte
  Leratiomyces  
 • Art
  Leratiomyces laetissimus, (Hauskn. & Singer) Borovička, Stribrny, Noordel., Gryndler & Oborník
  Synonymer
  Psilocybe laetissima Hauskn. & Singer
  Leratiomyces laetissima (Hauskn. & Singer) Borovička & al.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.