Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blekrosa spånskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Leucoagaricus sublittoralis
Blekrosa spånskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för blekrosa spånskivling Observationer i Sverige för blekrosa spånskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Nedbrytare på kalkrik, sandblandad jord i varma bryn och buskrika marker. Växer företrädesvis nära kuster i gynnsamma klimatlägen. Är en värmekrävande stäppart och växer ofta i samma miljöer som Geastrum saccatum och andra jordstjärnor. Få fynd och mycket liten population medför status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Leucoagaricus (spånskivlingar), Art Leucoagaricus sublittoralis (Hora) Singer - blekrosa spånskivling Synonymer Lepiota sublittoralis Hora

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Nedbrytare på kalkrik, sandblandad jord i varma bryn och buskrika marker. Växer företrädesvis nära kuster i gynnsamma klimatlägen. Är en värmekrävande stäppart och växer ofta i samma miljöer som Geastrum saccatum och andra jordstjärnor. Få fynd och mycket liten population medför status oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blekrosa spånskivling

Länsvis förekomst och status för blekrosa spånskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blekrosa spånskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Leucoagaricus - spånskivlingar 
 • Art
  Leucoagaricus sublittoralis(Hora) Singer - blekrosa spånskivling
  Synonymer
  Lepiota sublittoralis Hora

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Människoskapad miljö på land, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss positiv effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Leucoagaricus - spånskivlingar 
 • Art
  Leucoagaricus sublittoralis, (Hora) Singer - blekrosa spånskivling
  Synonymer
  Lepiota sublittoralis Hora
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.