Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hohenbuehelia longipes

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hohenbuehelia longipes
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Hohenbuehelia longipes Observationer i Sverige för Hohenbuehelia longipes
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Levnaddssätt okänt. Lever bland björnmossor antingen som nedbrytare eller som nematofag, dvs äter nematoder. Endast några få fynd gjorda, de flesta i vägkanter bland björnmossa. Längre söderut i Europa endast ett fåtal fynd från myrkanter bland björnmossa, sileshår etc. Troligen mycket liten population men dåligt känd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Barrskog
Barrskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Pleurotaceae (musslingar), Släkte Hohenbuehelia (gelémusslingar), Art Hohenbuehelia longipes (Boud.) M. M. Moser Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Levnaddssätt okänt. Lever bland björnmossor antingen som nedbrytare eller som nematofag, dvs äter nematoder. Endast några få fynd gjorda, de flesta i vägkanter bland björnmossa. Längre söderut i Europa endast ett fåtal fynd från myrkanter bland björnmossa, sileshår etc. Troligen mycket liten population men dåligt känd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hohenbuehelia longipes

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hohenbuehelia longipes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Pleurotaceae - musslingar 
 • Släkte
  Hohenbuehelia - gelémusslingar 
 • Art
  Hohenbuehelia longipes(Boud.) M. M. Moser

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö, Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Barrskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Pleurotaceae - musslingar 
 • Släkte
  Hohenbuehelia - gelémusslingar 
 • Art
  Hohenbuehelia longipes, (Boud.) M. M. Moser
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.