Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gullmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Rugosomyces chrysenteron
Gullmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för gullmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Lyophyllaceae, Släkte Rugosomyces, Art Rugosomyces chrysenteron (Bull. : Fr.) Bon - gullmusseron Synonymer Calocybe chrysentera (Pers.: Fr.) Singer, Calocybe chrysenteron (Bull. : Fr.) Singer, Calocybe pseudoflammula (J. E. Lange) M. Lange

Kategori Ej bedömd (NE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för gullmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Lyophyllaceae  
 • Släkte
  Rugosomyces  
 • Art
  Rugosomyces chrysenteron(Bull. : Fr.) Bon - gullmusseron
  Synonymer
  Calocybe chrysentera (Pers.: Fr.) Singer
  Calocybe chrysenteron (Bull. : Fr.) Singer
  Calocybe pseudoflammula (J. E. Lange) M. Lange

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Lyophyllaceae  
 • Släkte
  Rugosomyces  
 • Art
  Rugosomyces chrysenteron, (Bull. : Fr.) Bon - gullmusseron
  Synonymer
  Calocybe chrysentera (Pers.: Fr.) Singer
  Calocybe chrysenteron (Bull. : Fr.) Singer
  Calocybe pseudoflammula (J. E. Lange) M. Lange
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.