Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dolichopus hilaris

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Dolichopus hilaris
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Dolichopus hilaris Observationer i Sverige för Dolichopus hilaris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
En liten till medelstor, metalliskt grönglänsande styltfluga som påträffats i Sverige endast tre gånger i västra Skåne: 1918 och 1922 vid Helsingborg och 1952 vid Landskrona. Artens biologi eller biotopkrav är inte kända. Den är inte funnen i grannlandet Danmark men förekommer i Syd- och Mellaneuropa upp till Tyskland och Polen. Eftersom habitatet är dåligt känt har artens aktuella status inte kunnat bedömas. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 40. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 7000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 800 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Dolichopus, Art Dolichopus hilaris Loew, 1862 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En liten till medelstor, metalliskt grönglänsande styltfluga som påträffats i Sverige endast tre gånger i västra Skåne: 1918 och 1922 vid Helsingborg och 1952 vid Landskrona. Artens biologi eller biotopkrav är inte kända. Den är inte funnen i grannlandet Danmark men förekommer i Syd- och Mellaneuropa upp till Tyskland och Polen. Eftersom habitatet är dåligt känt har artens aktuella status inte kunnat bedömas. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 40. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 7000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 800 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Dolichopus hilaris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Dolichopus hilaris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Dolichopodinae  
 • Släkte
  Dolichopus  
 • Art
  Dolichopus hilarisLoew, 1862

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Dolichopodinae  
 • Släkte
  Dolichopus  
 • Art
  Dolichopus hilaris, Loew, 1862
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.