Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Medetera tenuicauda

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Medetera tenuicauda
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Medetera tenuicauda Observationer i Sverige för Medetera tenuicauda
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
En cirka 3 mm lång, mattgrå styltfluga med thoraxryggen vitaktigt pudrad. Dess biotop är rörlig sand såsom flygsandfält och liknande och den skiljer sig därvidlag från andra Medeteraarter som mestadels lever på vertikala ytor som stammar och väggar. Funnen i Skåne 1914 (Ystad), på Öland 1916, åter i Skåne 1927 och 1928 (Helsingborg resp. Beddinge). Senaste fyndet var på Gotland 1942 (Vamlingbo). Utanför Sverige känd från Syd-, Central- och Österuropa. Tänkbart hot är försvinnandet av (flyg)sandmiljöer. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (0-44000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat (sandfält) och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,v)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Medetera, Art Medetera tenuicauda Loew, 1857 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation En cirka 3 mm lång, mattgrå styltfluga med thoraxryggen vitaktigt pudrad. Dess biotop är rörlig sand såsom flygsandfält och liknande och den skiljer sig därvidlag från andra Medeteraarter som mestadels lever på vertikala ytor som stammar och väggar. Funnen i Skåne 1914 (Ystad), på Öland 1916, åter i Skåne 1927 och 1928 (Helsingborg resp. Beddinge). Senaste fyndet var på Gotland 1942 (Vamlingbo). Utanför Sverige känd från Syd-, Central- och Österuropa. Tänkbart hot är försvinnandet av (flyg)sandmiljöer. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (0-44000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat (sandfält) och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,v)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Medetera tenuicauda

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Medetera tenuicauda

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Medeterinae  
 • Släkte
  Medetera  
 • Art
  Medetera tenuicaudaLoew, 1857

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand, Öppna strandbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Medeterinae  
 • Släkte
  Medetera  
 • Art
  Medetera tenuicauda, Loew, 1857
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.