Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Peodes forcipatus

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Peodes forcipatus
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Peodes forcipatus Observationer i Sverige för Peodes forcipatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
En liten, 3 mm lång styltfluga med gula ben bunden till kanterna av vattensamlingar. I Sverige funnen endast en gång 1948 på de kalkslambelagda stränderna av Ändsjön på Frösön, Jämtland. Aktuell status och hot kan ej bedömas. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 200. Arten är endast känd från ett kalkrikkärr i Jämtland men kan tänkas förekomma på många andra lokaler i landet. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 800 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. En viss igenväxning av kalkrikkärr pågår i södra Sverige och är sannolikt ogynnsam för arten om den visar sig finnas där. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Peodes, Art Peodes forcipatus Loew, 1857 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En liten, 3 mm lång styltfluga med gula ben bunden till kanterna av vattensamlingar. I Sverige funnen endast en gång 1948 på de kalkslambelagda stränderna av Ändsjön på Frösön, Jämtland. Aktuell status och hot kan ej bedömas. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 200. Arten är endast känd från ett kalkrikkärr i Jämtland men kan tänkas förekomma på många andra lokaler i landet. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 800 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. En viss igenväxning av kalkrikkärr pågår i södra Sverige och är sannolikt ogynnsam för arten om den visar sig finnas där. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Peodes forcipatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Peodes forcipatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Hydrophorinae  
 • Släkte
  Peodes  
 • Art
  Peodes forcipatusLoew, 1857

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Sjöar, Småvatten

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Hydrophorinae  
 • Släkte
  Peodes  
 • Art
  Peodes forcipatus, Loew, 1857
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.