Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sciapus maritimus

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Sciapus maritimus
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Sciapus maritimus Observationer i Sverige för Sciapus maritimus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
En 4 mm lång slank styltfluga med långa, tunna ben. Kustart, bunden till sanddyner. Fram till 1950-talet många gånger funnen på olika lokaler längs Skånes kuster och i södra Halland samt ett par gånger på Öland (Löttorp), men därefter endast en gång 1983 i Skåne (Hofterup). Känd också från Finland och Danmark men i övrigt ej i Europa. Tänkbart hot är försvinnandet av sanddynmiljöer. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (20000-45000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Sandfält och dynhedar har minskat drastiskt i areal sedan 1950-talet då de flesta fynden gjordes. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Sciapus, Art Sciapus maritimus Becker, 1918 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation En 4 mm lång slank styltfluga med långa, tunna ben. Kustart, bunden till sanddyner. Fram till 1950-talet många gånger funnen på olika lokaler längs Skånes kuster och i södra Halland samt ett par gånger på Öland (Löttorp), men därefter endast en gång 1983 i Skåne (Hofterup). Känd också från Finland och Danmark men i övrigt ej i Europa. Tänkbart hot är försvinnandet av sanddynmiljöer. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (20000-45000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Sandfält och dynhedar har minskat drastiskt i areal sedan 1950-talet då de flesta fynden gjordes. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sciapus maritimus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sciapus maritimus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Sciapodinae  
 • Släkte
  Sciapus  
 • Art
  Sciapus maritimusBecker, 1918

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Havsstrand, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Sciapodinae  
 • Släkte
  Sciapus  
 • Art
  Sciapus maritimus, Becker, 1918
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.