Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Sympycnus spiculatus

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Sympycnus spiculatus
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Sympycnus spiculatus Observationer i Sverige för Sympycnus spiculatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
En metalliskt grön men minimal, mindre än 3 mm lång styltfluga med ett par svenska fynd 1925 på fuktig bergvägg i Skåne (Arild). Biologin ej känd. I Europa funnen i ett tiotal länder. Aktuell status och hot kan ej bedömas. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 8000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 800 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Småvatten
Småvatten
Triviallövskog
Triviallövskog
Vattendrag
Vattendrag
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Sympycnus, Art Sympycnus spiculatus Gerstäcker, 1864 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En metalliskt grön men minimal, mindre än 3 mm lång styltfluga med ett par svenska fynd 1925 på fuktig bergvägg i Skåne (Arild). Biologin ej känd. I Europa funnen i ett tiotal länder. Aktuell status och hot kan ej bedömas. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 8000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 800 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Sympycnus spiculatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Sympycnus spiculatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Sympycninae  
 • Släkte
  Sympycnus  
 • Art
  Sympycnus spiculatusGerstäcker, 1864

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Småvatten, Triviallövskog, Vattendrag, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Sympycninae  
 • Släkte
  Sympycnus  
 • Art
  Sympycnus spiculatus, Gerstäcker, 1864
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.