Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tachytrechus insignis

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Tachytrechus insignis
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Tachytrechus insignis Observationer i Sverige för Tachytrechus insignis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
En 5 mm lång, bronsskimrande grön styltfluga bunden till kala ytor på havsstränder, såväl intill vattenlinjen som längre upp på torr sand. Arten är i Sverige endast känd från från nordvästra Skåne 1913-14 och senast 1931 (Helsingborg). Aktuell status och hot kan ej bedömas. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 20000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 2000 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Inga nyare fynd har gjorts av arten och strändernas habitatkvalitet har försämrats i NV Skåne. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Tachytrechus, Art Tachytrechus insignis (Stannius, 1831) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En 5 mm lång, bronsskimrande grön styltfluga bunden till kala ytor på havsstränder, såväl intill vattenlinjen som längre upp på torr sand. Arten är i Sverige endast känd från från nordvästra Skåne 1913-14 och senast 1931 (Helsingborg). Aktuell status och hot kan ej bedömas. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 20000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 2000 km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Inga nyare fynd har gjorts av arten och strändernas habitatkvalitet har försämrats i NV Skåne. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tachytrechus insignis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tachytrechus insignis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Dolichopodinae  
 • Släkte
  Tachytrechus  
 • Art
  Tachytrechus insignis(Stannius, 1831)

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark, Öppna strandbiotoper, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Dolichopodinae  
 • Släkte
  Tachytrechus  
 • Art
  Tachytrechus insignis, (Stannius, 1831)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.