Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Lordiphosa acuminata

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Lordiphosa acuminata
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Lordiphosa acuminata är en liten fluga daggfluga med en vingslängd på 2.1-2.5 mm. Kroppen är gulaktig. Adulter i Europa kan bestämas med nycklar i Bachli m.fl. (2004).
Utbredning
Länsvis förekomst för Lordiphosa acuminata Observationer i Sverige för Lordiphosa acuminata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast känd i ett belägg från Stensoffa, Lund (1969). Utanför Sverige finns ett fåtal spridda fynd i Europa och Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Endast känd i ett belägg från 1969 vid Stensoffa Lunds k:n. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin hos arten okänd. Larven antas leva i förmultnande växtmaterial likt närbesläktade arter i släktet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Drosophilidae (daggflugor), Släkte Lordiphosa, Art Lordiphosa acuminata (Collin, 1952) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast känd i ett belägg från 1969 vid Stensoffa Lunds k:n. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Lordiphosa acuminata är en liten fluga daggfluga med en vingslängd på 2.1-2.5 mm. Kroppen är gulaktig. Adulter i Europa kan bestämas med nycklar i Bachli m.fl. (2004).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Lordiphosa acuminata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Lordiphosa acuminata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast känd i ett belägg från Stensoffa, Lund (1969). Utanför Sverige finns ett fåtal spridda fynd i Europa och Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Ephydroidea  
 • Familj
  Drosophilidae - daggflugor 
 • Underfamilj
  Drosophilinae  
 • Släkte
  Lordiphosa  
 • Art
  Lordiphosa acuminata(Collin, 1952)

Biologin hos arten okänd. Larven antas leva i förmultnande växtmaterial likt närbesläktade arter i släktet.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand

Hotsituationen är svårbedömd.
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Bachli, G., Vilela, C.R., Andersson Escher, S. & Saura, A. 2004. The Drosophilidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 39 pp 362.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Ephydroidea  
 • Familj
  Drosophilidae - daggflugor 
 • Underfamilj
  Drosophilinae  
 • Släkte
  Lordiphosa  
 • Art
  Lordiphosa acuminata, (Collin, 1952)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.