Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Palloptera bimaculata

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Palloptera bimaculata
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Prickflugornas har olika karakteristiska vingmönster, bestående av svarta fläckar på en i övrigt ofärgad vinge. Arten liknar mycket den närstående P. ustulata, beskrevs tidigare som en varietet av den arten. Små skillnader finns i vingarnas teckning. Även skillnader i hangenitalierna mellan arterna styrker uppfattningen att P. bimaculata är en egen art. Bestämningstabell finns i Andersson (1990).
Utbredning
Länsvis förekomst för Palloptera bimaculata Observationer i Sverige för Palloptera bimaculata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast en observation i Sverige från Lund, Skåne, (1959). Ej återfunnen därefter, men arten tillhör en sällan eftersökt familj av flugor så mörkertalet är stort. Först funnen i Österrike och sedan även i Tjeckien och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Endast en observation i Sverige från Lund, Skåne, (1959). Flera hanar hittades då på fjällticka. Ej återfunnen därefter, men arten tillhör en sällan eftersökt familj av flugor så mörkertalet är stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (0-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (0-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).
Ekologi
Arten är bara funnen i Sverige vid ett tillfälle då fem hanar hittades på fjällticka, Polyporus squamosus. Prickflugor ses ofta på högre blommande örter i skog eller skogsbryn, exempelvis flockblomstriga örter och tistlar. De har ett parningsspel där de svänger sakta och demonstrativt med utspärrade vingar, 'semaforerar'. Larvernas levnadssätt är inte helt klarlagt, men hos flera arter är de säkert rovdjur på olika insektslarver. Vissa arter kan troligen uppträda som både rovdjur och saprofager.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fjällticka
· fjällticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Pallopteridae (prickflugor), Släkte Palloptera, Art Palloptera bimaculata Strobl, 1910 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast en observation i Sverige från Lund, Skåne, (1959). Flera hanar hittades då på fjällticka. Ej återfunnen därefter, men arten tillhör en sällan eftersökt familj av flugor så mörkertalet är stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (0-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (0-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv)).
Prickflugornas har olika karakteristiska vingmönster, bestående av svarta fläckar på en i övrigt ofärgad vinge. Arten liknar mycket den närstående P. ustulata, beskrevs tidigare som en varietet av den arten. Små skillnader finns i vingarnas teckning. Även skillnader i hangenitalierna mellan arterna styrker uppfattningen att P. bimaculata är en egen art. Bestämningstabell finns i Andersson (1990).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Palloptera bimaculata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Palloptera bimaculata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast en observation i Sverige från Lund, Skåne, (1959). Ej återfunnen därefter, men arten tillhör en sällan eftersökt familj av flugor så mörkertalet är stort. Först funnen i Österrike och sedan även i Tjeckien och Polen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tephritoidea  
 • Familj
  Pallopteridae - prickflugor 
 • Släkte
  Palloptera  
 • Art
  Palloptera bimaculataStrobl, 1910

Arten är bara funnen i Sverige vid ett tillfälle då fem hanar hittades på fjällticka, Polyporus squamosus. Prickflugor ses ofta på högre blommande örter i skog eller skogsbryn, exempelvis flockblomstriga örter och tistlar. De har ett parningsspel där de svänger sakta och demonstrativt med utspärrade vingar, 'semaforerar'. Larvernas levnadssätt är inte helt klarlagt, men hos flera arter är de säkert rovdjur på olika insektslarver. Vissa arter kan troligen uppträda som både rovdjur och saprofager.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
· fjällticka - Polyporus squamosus (Viktig)
Hotsituationen är svårbedömd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Andersson, H. 1990. De svenska prickflugorna (Diptera, Pallopteridae), med typdesignerar och nya synonymer. Entomolgisk Tidskrift 111: 123-131.

Morge,G. 1984. Pallopteridae. In: Soos & Papp: Catalogue of palaearctic Diptera 9: 242-246.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tephritoidea  
 • Familj
  Pallopteridae - prickflugor 
 • Släkte
  Palloptera  
 • Art
  Palloptera bimaculata, Strobl, 1910
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.