Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bilus

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Braula coeca
Bilus Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kallas bilus men är ingen äkta lus utan en tvåvinge. Mycket liten (1.2-1.5 mm) med rund och tillplattad kroppsform, färg tegelröd. Saknar vingar och halterer, antenner och ögon är starkt reducerade. Ben förseddan med klor för att kunna hålla sig fast på biet kropp.
Utbredning
Länsvis förekomst för bilus Observationer i Sverige för bilus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Minskad biodling och ökad hygien gör att arten minskat. Aktuell förekomst är endast känd från Småland, Östergötland och Uppland men arten förekommer säkert spridd på många håll i landet. Arten är kosmopolitisk och förekommer överallt där biodlig praktiseras.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Bilus är en liten vinglös flugart som lever i samhällen av honungbi utan att skada bina eller deras avkomma. Larven lever sannolikt av vax och de fullbildade flugorna kan lifta med arbetsbina men ses oftast på drottningen. Minskad biodling och ökad hygien gör att arten minskat. Aktuell förekomst är endast känd från Småland, Östergötland och Uppland men arten förekommer säkert spridd på många håll i landet. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Biodlingen minskar i omfattning. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-30) % under de senaste 10 åren. Antalet bisamhällen har minskat med ca 45 % under senaste 20-årsperioden. Ökad hygien bland biodlarna pga Varroa-kvalster innebär sannolikt ytterligare minskning av Braula. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Ekologi
Bilus lever som kleptoparasit i samhällen av honungbi, Apis mellifera. Larven lever sannolikt av vax och de fullbildade flugorna kan lifta med arbetsbina men ses oftast på drottningen. De vuxna flugorna livnär sig på att med sin sugsnabel suga upp den fodersaft varmed arbetsbina matar drottningen. Bilusen betraktas i regel inte som skadlig men kan, när den förekommer i stort antal, störa drottningens äggläggning utan att skada bina eller deras avkomma. Äggen läggs i honungscellerna, och larverna gnager sig igenom vaxcellerna och lever av lagrad pollen och honung. Puppan är innesluten i larvskinnet, och inget puparium utvecklas.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Kleptoparasit
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· bin
· bin
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Braulidae (bilöss), Släkte Braula, Art Braula coeca Nitzsch, 1818 - bilus Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bilus är en liten vinglös flugart som lever i samhällen av honungbi utan att skada bina eller deras avkomma. Larven lever sannolikt av vax och de fullbildade flugorna kan lifta med arbetsbina men ses oftast på drottningen. Minskad biodling och ökad hygien gör att arten minskat. Aktuell förekomst är endast känd från Småland, Östergötland och Uppland men arten förekommer säkert spridd på många håll i landet. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Biodlingen minskar i omfattning. Minskningstakten har uppgått till 15 (5-30) % under de senaste 10 åren. Antalet bisamhällen har minskat med ca 45 % under senaste 20-årsperioden. Ökad hygien bland biodlarna pga Varroa-kvalster innebär sannolikt ytterligare minskning av Braula. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Kallas bilus men är ingen äkta lus utan en tvåvinge. Mycket liten (1.2-1.5 mm) med rund och tillplattad kroppsform, färg tegelröd. Saknar vingar och halterer, antenner och ögon är starkt reducerade. Ben förseddan med klor för att kunna hålla sig fast på biet kropp.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bilus

Länsvis förekomst och status för bilus baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bilus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Minskad biodling och ökad hygien gör att arten minskat. Aktuell förekomst är endast känd från Småland, Östergötland och Uppland men arten förekommer säkert spridd på många håll i landet. Arten är kosmopolitisk och förekommer överallt där biodlig praktiseras.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Carnoidea  
 • Familj
  Braulidae - bilöss 
 • Släkte
  Braula  
 • Art
  Braula coecaNitzsch, 1818 - bilus

Bilus lever som kleptoparasit i samhällen av honungbi, Apis mellifera. Larven lever sannolikt av vax och de fullbildade flugorna kan lifta med arbetsbina men ses oftast på drottningen. De vuxna flugorna livnär sig på att med sin sugsnabel suga upp den fodersaft varmed arbetsbina matar drottningen. Bilusen betraktas i regel inte som skadlig men kan, när den förekommer i stort antal, störa drottningens äggläggning utan att skada bina eller deras avkomma. Äggen läggs i honungscellerna, och larverna gnager sig igenom vaxcellerna och lever av lagrad pollen och honung. Puppan är innesluten i larvskinnet, och inget puparium utvecklas.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Kleptoparasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· bin - Apiformes (Viktig)
Minskad biodling och ökad hygien gör att arten minskat.
Ej motiverade.

Arnhart, L. 1923. Zur Entwicklungsgeschichte der Braula coeca. Nitzsch. Zool. Anz. 56: 193- 97.

Atakishiev, T.A. 1971. The bee louse (Braula coeca Nitzsch). Pchelovodstvo 2: 16-17.

Bradbear, N. 1988. World distribution of major honeybee diseases and pests. Bee World 69: 15-39.

Imms A.D. 1942. On Braula coeca Nitsch and its affinities. Parasitology 34:88-100

Phillips, E.F. 1925. The bee-louse Braula coeca in the United States. US. Department of Agriculture Circular 334.

Reaumur, R.A.F. de. 1740. Memoirs pour servir a l''histoire des insectes, 5. Paris.

Smith, I.B. and Caron, D.M. 1984. Distribution of the bee louse Braula coeca Nitzsch in honey bee colonies and its preference among workers, queens and drones. Journal of Apicultural Research 23: 171-176.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström och Björn Cederberg 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Carnoidea  
 • Familj
  Braulidae - bilöss 
 • Släkte
  Braula  
 • Art
  Braula coeca, Nitzsch, 1818 - bilus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström och Björn Cederberg 2015.