Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Pherbellia stackelbergi

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Pherbellia stackelbergi
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Pherbellia stackelbergi är en liten, 3-3,5 mm, gulbrun fluga med gråbrun framkropp och otydligt bandad bakkropp i brunt och gult. Antennerna är framåtsträckta med smutsgul färg. Många av arterna i släktet Pherbellia (23 arter i Sverige) är sinsemellan tämligen lika och säkra bestämningar är svåra och kräver ofta genitalundersökningar. Bestämningsnyckel finns i Rozkosný (1984).
Utbredning
Länsvis förekomst för Pherbellia stackelbergi Observationer i Sverige för Pherbellia stackelbergi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Pherbellia stackelbergi är i Sverige endast känd i två exemplar från Skåne (Råå och Ystad). Arten har en östlig utbredning och är vidare är den funnen i Danmark, Finland, Estland, Ryssland och Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Känd i två äldre belägg från Ystad och Hälsingborg. Parasit på snäckor. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Levnadssättet hos Pherbellia stackelbergi är inte närmare känt men den torde leva likt andra arter i släktet Pherbellia. Flugorna uppehåller sig längs stränder och myrkanter. Larven lever som parasitoid på limniska eller terrestriska snäckor. Då flygtiden sträcker sig över hela sommaren har P. stackelbergi sannolikt flera generationer och övervintrar i sista puppstadiet i snäckskalet eller utanför.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Parasitoid
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· snäckor
· snäckor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Sciomyzidae (kärrflugor), Släkte Pherbellia, Art Pherbellia stackelbergi Elberg, 1965 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd i två äldre belägg från Ystad och Hälsingborg. Parasit på snäckor. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Pherbellia stackelbergi är en liten, 3-3,5 mm, gulbrun fluga med gråbrun framkropp och otydligt bandad bakkropp i brunt och gult. Antennerna är framåtsträckta med smutsgul färg. Många av arterna i släktet Pherbellia (23 arter i Sverige) är sinsemellan tämligen lika och säkra bestämningar är svåra och kräver ofta genitalundersökningar. Bestämningsnyckel finns i Rozkosný (1984).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Pherbellia stackelbergi

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Pherbellia stackelbergi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Pherbellia stackelbergi är i Sverige endast känd i två exemplar från Skåne (Råå och Ystad). Arten har en östlig utbredning och är vidare är den funnen i Danmark, Finland, Estland, Ryssland och Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Sciomyzoidea  
 • Familj
  Sciomyzidae - kärrflugor 
 • Underfamilj
  Sciomyzinae  
 • Släkte
  Pherbellia  
 • Art
  Pherbellia stackelbergiElberg, 1965

Levnadssättet hos Pherbellia stackelbergi är inte närmare känt men den torde leva likt andra arter i släktet Pherbellia. Flugorna uppehåller sig längs stränder och myrkanter. Larven lever som parasitoid på limniska eller terrestriska snäckor. Då flygtiden sträcker sig över hela sommaren har P. stackelbergi sannolikt flera generationer och övervintrar i sista puppstadiet i snäckskalet eller utanför.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· snäckor - Gastropoda (Viktig)
Utdikning och torrläggning av våtmarker, som varit omfattande, inte minst i Skåne, kan ha påverkat artens habitat negativt.
Värna återstående våtmarker och restaurera utdikade våtmarker.

Rozkosný, R. 1984. The Sciomyzidae (Diptera) of Fenoscandia and Danmark. Fauna Entomologica Scandinavica 14.

Bratt, A.D., Knutson, L.V., Foote, B.A. & Berg, C.O. 1969. Biology of Pherbellia (Diptera, Sciomyzidae. Mem. Corn. Univ. Agric. Exp. Sta. Ithaca, 44:1-247

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Sciomyzoidea  
 • Familj
  Sciomyzidae - kärrflugor 
 • Underfamilj
  Sciomyzinae  
 • Släkte
  Pherbellia  
 • Art
  Pherbellia stackelbergi, Elberg, 1965
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2011