Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acanthocnema latipennis

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Acanthocnema latipennis
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna kolvfluga är en ca. halv cm lång, 4,8 - 5,2 mm. Kroppen är svartbrun och huvudet svart med ljusare pudring på kinderna. Palperna är gula. Antenner och ben är svarta. Släktet urskiljs från övriga kolvflugor på förekomsten av en rakt utstickande tagg ventralt i änden på framskenbenen. Den andra arten i släktet som förekommer i Sverige, Acanthocnema nigrimana (Zett.) är något större, har gulbruna ben och hanen har gula antenner.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acanthocnema latipennis Observationer i Sverige för Acanthocnema latipennis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd i bergsområden i Centraleuropa och i norra Storbritannien. I Skandinavien är utbredningen begränsad till enstaka fyndlokaler: Finland (Nurmi, Karelen, 1875), Sverige (Snasahögarna, Jämtland, 1930) och Norge (Folldal, Dovre, 1988). Det svenska exemplaret insamlades av Ringdahl i "regio alpina" den 19 augusti 1930 men närmare fynduppgifter saknas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Arten lever vid snabbt rinnande vatten och larven lever på äggsamlingar av nattsländor (Trichoptera). Endast ett exemplar är insamlat på Snasahögarna, Jämtland,1930. I övrigt har arten ett stort utbredningsområde i bergstrakter i Europa och Asien. I övriga Norden är enstaka exemplar insamlade i Finland (1800-tal) och Norge (1988). Arten kan möjligen finnas kvar i landet. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 400 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Acanthocnema glaucescens lever vid bäckar med klart och starkt strömmande vatten. Larven är funnen på överspolade stenar i där den livnär sig på äggsamlingar från nattsländor och förtär gelehöljet kring äggen och sannolikt även äggen.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· nattsländor
· nattsländor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Scathophagidae (kolvflugor), Släkte Acanthocnema, Art Acanthocnema latipennis Becker, 1894 Synonymer Acanthocnema nigripes Ringdahl, 1936

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten lever vid snabbt rinnande vatten och larven lever på äggsamlingar av nattsländor (Trichoptera). Endast ett exemplar är insamlat på Snasahögarna, Jämtland,1930. I övrigt har arten ett stort utbredningsområde i bergstrakter i Europa och Asien. I övriga Norden är enstaka exemplar insamlade i Finland (1800-tal) och Norge (1988). Arten kan möjligen finnas kvar i landet. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 400 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Denna kolvfluga är en ca. halv cm lång, 4,8 - 5,2 mm. Kroppen är svartbrun och huvudet svart med ljusare pudring på kinderna. Palperna är gula. Antenner och ben är svarta. Släktet urskiljs från övriga kolvflugor på förekomsten av en rakt utstickande tagg ventralt i änden på framskenbenen. Den andra arten i släktet som förekommer i Sverige, Acanthocnema nigrimana (Zett.) är något större, har gulbruna ben och hanen har gula antenner.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acanthocnema latipennis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acanthocnema latipennis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd i bergsområden i Centraleuropa och i norra Storbritannien. I Skandinavien är utbredningen begränsad till enstaka fyndlokaler: Finland (Nurmi, Karelen, 1875), Sverige (Snasahögarna, Jämtland, 1930) och Norge (Folldal, Dovre, 1988). Det svenska exemplaret insamlades av Ringdahl i "regio alpina" den 19 augusti 1930 men närmare fynduppgifter saknas.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Muscoidea  
 • Familj
  Scathophagidae - kolvflugor 
 • Släkte
  Acanthocnema  
 • Art
  Acanthocnema latipennisBecker, 1894
  Synonymer
  Acanthocnema nigripes Ringdahl, 1936

Acanthocnema glaucescens lever vid bäckar med klart och starkt strömmande vatten. Larven är funnen på överspolade stenar i där den livnär sig på äggsamlingar från nattsländor och förtär gelehöljet kring äggen och sannolikt även äggen.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· nattsländor - Trichoptera (Viktig)
Inga hot är kända mot arten. Utbyggnad av bäckar och små strömmande vatten för vattenkraft och flottningsleder med förstörda habitat kan tidigare ha utgjort ett visst hot mot arten men sannolikt endast marginellt.

Påverkan
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på platsen där den tidigare är känd samt i liknande miljöer. Då arten vilar på stenar i strömmande vatten och är svårfångad kan den mycket väl vara förbisedd.

Andersson, H. 1997. Diptera Scathophagidae, Dung flies. In Anders Nilsson (ed.) Aquatic insects of North Europe 2: 401-410.

Hackman, W. 1956. The Scathophagidae (Dipt.) of eastern Fennoscandia. Societas pro Fauna et Flora Fennica. Fauna Fennica II.

Nelson, J. M. 1992. Biology and early stages of the dung-fly Acanthocnema glaucescens (Loew) (Dipt. ,Scathophagidae). Enthomologist´s monthly Magasine 128: 71-73

Nelson, J. M. 2002. New species of dung flies (Diptera, Scathophagidae) from Norway with a checklist of the Norwegian Scathophagidae. Norwegian Journal of Entomology 49: 42-47

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Muscoidea  
 • Familj
  Scathophagidae - kolvflugor 
 • Släkte
  Acanthocnema  
 • Art
  Acanthocnema latipennis, Becker, 1894
  Synonymer
  Acanthocnema nigripes Ringdahl, 1936
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark 2011