Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Microprosopa frontata

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Microprosopa frontata
  Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna kolvfluga har en kroppslängd på ca 5 mm och har brun bakkropp. Övriga Microprosopa-arter har endera gulaktig eller svart bakkropp. De känneteckans av att tredje antennleden är avrundad i spetsen. Ryggskölden är grågulpudrad med två längsgående mörka linjer. Pannan och ansiktet är gula, ansiktet vitskimrande, palperna är vitaktiga medan antennerna är svarta. Benen är rödgula med mörkare lår och tars-spetsar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Microprosopa frontata Observationer i Sverige för Microprosopa frontata
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Denna art är endast känd från Sverige. Den är beskriven från Torne lappmark (insamlad Jukkasjärvi 20/6 1821), samt Åsele lappmark (Tresund, SV stranden av Vojmsjön, Dahlbom 1832).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
Endast två exemplar är insamlade, båda av Zetterstedt, ett 1821 i Juckasjärvi Nb. och det andra vid Vojmsjön, Vb. Inga övriga fynd av arten är gjord i Sverige eller andra länder. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1838.
Ekologi
Artens ekologi är helt okänd.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Scathophagidae (kolvflugor), Släkte Microprosopa, Art Microprosopa frontata (Zetterstedt, 1838) Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast två exemplar är insamlade, båda av Zetterstedt, ett 1821 i Juckasjärvi Nb. och det andra vid Vojmsjön, Vb. Inga övriga fynd av arten är gjord i Sverige eller andra länder. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1838.
Denna kolvfluga har en kroppslängd på ca 5 mm och har brun bakkropp. Övriga Microprosopa-arter har endera gulaktig eller svart bakkropp. De känneteckans av att tredje antennleden är avrundad i spetsen. Ryggskölden är grågulpudrad med två längsgående mörka linjer. Pannan och ansiktet är gula, ansiktet vitskimrande, palperna är vitaktiga medan antennerna är svarta. Benen är rödgula med mörkare lår och tars-spetsar.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för Microprosopa frontata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Microprosopa frontata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är endast känd från Sverige. Den är beskriven från Torne lappmark (insamlad Jukkasjärvi 20/6 1821), samt Åsele lappmark (Tresund, SV stranden av Vojmsjön, Dahlbom 1832).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Muscoidea  
 • Familj
  Scathophagidae - kolvflugor 
 • Släkte
  Microprosopa  
 • Art
  Microprosopa frontata(Zetterstedt, 1838)

Artens ekologi är helt okänd.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Ett hot kan ha varit vattenreglering i samband med vattenkraftutbyggnad, Vojmsjölokalen är idag helt överdämd. Inget pågående hot mot artens miljö är känd för närvarande.
Arten har eftersökts vid upprepade tillfällen under senare år vid Jukkasjärvi men har inte kunnat påträffas. Habitatet är bristfälligt känt förutom att det utgörs av sjöstrand. Upprepat eftersök är för närvarande den enda åtgärd som kan föreslås.
Arten har inte påträffats på ca 180 år och får därför betraktas som Utdöd. Arten är endast känd i två hon-exemplar och har vid tidigare revision av famlijen inkluderats i släktet Microprosopa (Becker 1894). Med dagens terminologi bör den med säkerhet inte tillhöra detta släkte, men eftersom släktesindelningen till största delen baserar sig på hanliga karaktärer kan man idag inte avgöra släktestillhörigheten.

Gorodkov, K.B. 1986. Family Scathophagidae. Pp.11-41. In: Soós, A. & Papp, L. (eds.): Catalogue of Palaearctic Diptera, Vol. 11. Akadémiai Kiadó, Budapest, 346 pp.

Hedström, L. 1991. Svenska insektfynd - rapport 7. Ent. Tidskr. 112, 133-146.

Šifner, F. 2008. A catalogue of the Scathophagidae (Diptera) of the Palaearctic region, with notes on their taxonomy and faunistics. Acta Ent. Mus. Nationalis Pragae. Volume 48(1), pp. 111-196.

Wahlgren, E. 1917. Tvåvingar. Diptera. Cyclorhapha, Fam. 5-12. Svensk Insektsfauna. Ent. Fören. i Stockholm.

Zetterstedt, 1838. Insecta lapponica. s. 724, 728.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark & Björn Cederberg 2010

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Muscoidea  
 • Familj
  Scathophagidae - kolvflugor 
 • Släkte
  Microprosopa  
 • Art
  Microprosopa frontata, (Zetterstedt, 1838)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roger Engelmark & Björn Cederberg 2010