Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Deshayesorchestia deshayesii

Organismgrupp Kräftdjur, Märlkräftor Deshayesorchestia deshayesii
  Kräftdjur, Märlkräftor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längden är ca 10 mm. Första antennen är mycket kort och når maximalt till slutet av antennskaftets näst sista segment på andra antennen. Andra antennen är lång och kraftig, speciell hos hanen. Andra gnathopoden (andra benet) hos hanen har en stor fällklo med det rörliga fingret långt och kraftigt dessutom finns ett vasst utskott nertill på klohanden. Honan har det rörliga fingret litet och kort på fällklon och det andra segmentet (propodus) är mycket hårigt.
Sista paret stjärtben med endast en gren. Stjärtplattan är svagt rektangulär med en svagt urnupen bakkant och har flera taggar och borst på ovansidan och på kanten.
Färgen är variabel, grågrön till brunaktig med mörkgröna fläckar eller skär med bruna fläckar/ränder, ögonen är svarta, runda till formen.
Utbredning
Länsvis förekomst för Deshayesorchestia deshayesii Observationer i Sverige för Deshayesorchestia deshayesii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Historiska fynd finns från Kattegatt, och i Östersjön längs Tyska bukten, Gdanskbukten, öarna Bornholm, Öland och Gotska Sandön. Nuvarande säkra observationer finns endast från norra stranden av Hel halvön (västra delen av Gdanskbukten). Senaste bestämda fyndet på svenskt vatten var från Öland 1998. Utanför Kattegatt finns arten runt Brittiska öarna, Engelska kanalen och vidare längs Frankrikes atlantkust och söderut, i Medelhavet och Svarta havet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Märlkräftan Deshayesorchestia deshayesii lever nära vattenlinjen, oftast på bottnar med finsand i skyddade vikar. Födosök sker under nätterna, medan de under dygnets ljusa timmar är nedgrävda i sedimentet eller gömda under ilandflutet material nära högvattenmärket. Historiska fynd från svenska vatten (1930- och 1940 talen) är rapporterade från Kattegatt, Öresund och södra Östersjön. I modern tid är den även observerad i Ramsnäs vid västra Öland 1998. Att arten för övrigt inte observerats kan bero på brist på undersökningar av den här naturtypen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är nattaktiv och framför allt detritusätare. Den lever inuti strandvallar av uppspolad tång och sjögräs som sakta bryts ner eller är nergrävda i sandigt substrat till mellan 10-30 cm djup dagtid och kommer fram för att leta föda under natten. Arten kan finnas i samma habitat som sandhopparen (Talitrus saltator). Denna grupp av märlkräftor som ingår i familjen Talitridae kallas ofta för ”tångloppor” då dessa djur hoppar "som av loppor" när man vänder runt i vallarna av uppspolad tång och sjögräs.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Amphipoda (märlkräftor), Familj Talitridae, Släkte Deshayesorchestia, Art Deshayesorchestia deshayesii (Audouin, 1826) Synonymer Talorchestia deshayesii (Audouin, 1826), Orchestia deshayesii Audouin, 1826

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Märlkräftan Deshayesorchestia deshayesii lever nära vattenlinjen, oftast på bottnar med finsand i skyddade vikar. Födosök sker under nätterna, medan de under dygnets ljusa timmar är nedgrävda i sedimentet eller gömda under ilandflutet material nära högvattenmärket. Historiska fynd från svenska vatten (1930- och 1940 talen) är rapporterade från Kattegatt, Öresund och södra Östersjön. I modern tid är den även observerad i Ramsnäs vid västra Öland 1998. Att arten för övrigt inte observerats kan bero på brist på undersökningar av den här naturtypen. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längden är ca 10 mm. Första antennen är mycket kort och når maximalt till slutet av antennskaftets näst sista segment på andra antennen. Andra antennen är lång och kraftig, speciell hos hanen. Andra gnathopoden (andra benet) hos hanen har en stor fällklo med det rörliga fingret långt och kraftigt dessutom finns ett vasst utskott nertill på klohanden. Honan har det rörliga fingret litet och kort på fällklon och det andra segmentet (propodus) är mycket hårigt.
Sista paret stjärtben med endast en gren. Stjärtplattan är svagt rektangulär med en svagt urnupen bakkant och har flera taggar och borst på ovansidan och på kanten.
Färgen är variabel, grågrön till brunaktig med mörkgröna fläckar eller skär med bruna fläckar/ränder, ögonen är svarta, runda till formen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Deshayesorchestia deshayesii

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Deshayesorchestia deshayesii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Historiska fynd finns från Kattegatt, och i Östersjön längs Tyska bukten, Gdanskbukten, öarna Bornholm, Öland och Gotska Sandön. Nuvarande säkra observationer finns endast från norra stranden av Hel halvön (västra delen av Gdanskbukten). Senaste bestämda fyndet på svenskt vatten var från Öland 1998. Utanför Kattegatt finns arten runt Brittiska öarna, Engelska kanalen och vidare längs Frankrikes atlantkust och söderut, i Medelhavet och Svarta havet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Talitridae  
 • Släkte
  Deshayesorchestia  
 • Art
  Deshayesorchestia deshayesii(Audouin, 1826)
  Synonymer
  Talorchestia deshayesii (Audouin, 1826)
  Orchestia deshayesii Audouin, 1826

Arten är nattaktiv och framför allt detritusätare. Den lever inuti strandvallar av uppspolad tång och sjögräs som sakta bryts ner eller är nergrävda i sandigt substrat till mellan 10-30 cm djup dagtid och kommer fram för att leta föda under natten. Arten kan finnas i samma habitat som sandhopparen (Talitrus saltator). Denna grupp av märlkräftor som ingår i familjen Talitridae kallas ofta för ”tångloppor” då dessa djur hoppar "som av loppor" när man vänder runt i vallarna av uppspolad tång och sjögräs.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö, Brackvatten, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Hav, Havsstrand

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Mänsklig aktivitet på sandstränder (dvs badstränder, bl.a. med uppgrävning och påfyllning av sand som påverkar habitatet). Även borttagande av strandvallarna av uppspolat sjögräs gör habitaten för arten mycket fragmenterade.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Originalbeskrivning: Audouin, V. (1826). Explication sommaire des planches de Crustacés de l´Égypte et de la Syrie. Sidor 77-98, In: Savigny, J.C., Déscription de l´Égypte, ou Recueil de Observations et des Recherches qui ont été Faites en Égypte Pendent l´Éxpéditioin de l´Armée Française. Histoire Naturelle (1. Auflage). Impériale, Paris.
Etymologi: Artnamnet deshayesii är en latinisering av G. P. Deshayes, 1795-1875, fransk malakolog och paleontolog.

Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Fältfauna. Signum i Lund. 685 s

Oldevig , H. 1933. Sveriges amphipoder. Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar. Femte följden, Band 3, Nr 4, 282 sid.

Marine Species Identification Portal: [http://species-identification.org/index.php]

Helsinforskommissionens rödlista: [http://helcom.fi/Red] List Species Information Sheet/HELCOM Red List Deshayesorchestia deshayesii.pdf

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren © ArtDatabanken, SLU 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Talitridae  
 • Släkte
  Deshayesorchestia  
 • Art
  Deshayesorchestia deshayesii, (Audouin, 1826)
  Synonymer
  Talorchestia deshayesii (Audouin, 1826)
  Orchestia deshayesii Audouin, 1826
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren © ArtDatabanken, SLU 2016.