Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Gammarellus angulosus

Organismgrupp Kräftdjur, Märlkräftor Gammarellus angulosus
  Kräftdjur, Märlkräftor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längden är 10-15 mm och honan är alltid större än hanen. En låg köl finns på ryggsidan på varje segment till och med första urosomsegmentet (urosomsegment I-III är de tre sista innan stjärtplattan).
Färgen är gulaktig med rödbruna fläckar. Ögonen är svartbruna, ovala till formen, mycket stora och fyller drygt halva sidan av huvudet. Antennerna är ungefär lika långa, där den längsta (andra antennen) når bakåt till ca fjärde segmentet på kroppen. Första antennen har ett litet fyrsegmenterat accessoriskt antennspröt vid slutet av antennskaftet. Båda gnathopoderna (de två första benparen) har tydligt utvecklad fällklo och är lika för båda könen.
Stjärtplattan är svagt rektangulär med en grund urnupen bakkant, flankerad med ett långt styvt borst på var sida.

G. angulosus kan förväxlas med G. homari, som dock har mycket höga och bakåtriktade utskott på ryggsegmenten.
Utbredning
Länsvis förekomst för Gammarellus angulosus Observationer i Sverige för Gammarellus angulosus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Historiskt är utbredningen i Sverige från norska gränsen och söderut längs svenska västkusten till Öresund men ej in i Östersjön. Arten har en nordatlantisk utbredning från Cape Cod regionen i USA, i de arktiska haven och vidare ner längs Norges kust, hela vägen av Europas atlantkust och in i Medelhavet.

Arten har aldrig varit vanlig i svenska vatten och är numera sällsynt förekommande i den södra delen av svenska västkusten, dvs. Hallandskusten och Öresund. Utbredningen är något osäker på grund av att den kan ha sammanblandats med unga exemplar av G. homari.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Arten lever idag främst i den södra delen av Östersjön bland ålgräs och makroalger. Jägerskiöld fann den både i Kattegat och Skagerrak men den är inte rapporterad från Sverige i nutid. Pga att den lever i ålgräsängar i skyddade och syrerika vikar och laguner kan den påverkas negativt av habitatsförlust och övergödning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
G. angulosus finns vanligen i den översta delen av algbältet och grundare på exponerade lägen sittande på alger. Honan blir normalt könsmogen vid 7-9 mm längd. De har en ettårig livscykel och de som kläcks ut på senhösten fortplantar sig tidigt följande vår för att sedan dö under sommaren.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· alger
· alger
· bandtångssläktet
· bandtångssläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Amphipoda (märlkräftor), Familj Gammarellidae, Släkte Gammarellus, Art Gammarellus angulosus (Rathke, 1843) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Arten lever idag främst i den södra delen av Östersjön bland ålgräs och makroalger. Jägerskiöld fann den både i Kattegat och Skagerrak men den är inte rapporterad från Sverige i nutid. Pga att den lever i ålgräsängar i skyddade och syrerika vikar och laguner kan den påverkas negativt av habitatsförlust och övergödning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längden är 10-15 mm och honan är alltid större än hanen. En låg köl finns på ryggsidan på varje segment till och med första urosomsegmentet (urosomsegment I-III är de tre sista innan stjärtplattan).
Färgen är gulaktig med rödbruna fläckar. Ögonen är svartbruna, ovala till formen, mycket stora och fyller drygt halva sidan av huvudet. Antennerna är ungefär lika långa, där den längsta (andra antennen) når bakåt till ca fjärde segmentet på kroppen. Första antennen har ett litet fyrsegmenterat accessoriskt antennspröt vid slutet av antennskaftet. Båda gnathopoderna (de två första benparen) har tydligt utvecklad fällklo och är lika för båda könen.
Stjärtplattan är svagt rektangulär med en grund urnupen bakkant, flankerad med ett långt styvt borst på var sida.

G. angulosus kan förväxlas med G. homari, som dock har mycket höga och bakåtriktade utskott på ryggsegmenten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Gammarellus angulosus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Gammarellus angulosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Historiskt är utbredningen i Sverige från norska gränsen och söderut längs svenska västkusten till Öresund men ej in i Östersjön. Arten har en nordatlantisk utbredning från Cape Cod regionen i USA, i de arktiska haven och vidare ner längs Norges kust, hela vägen av Europas atlantkust och in i Medelhavet.

Arten har aldrig varit vanlig i svenska vatten och är numera sällsynt förekommande i den södra delen av svenska västkusten, dvs. Hallandskusten och Öresund. Utbredningen är något osäker på grund av att den kan ha sammanblandats med unga exemplar av G. homari.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Gammarellidae  
 • Släkte
  Gammarellus  
 • Art
  Gammarellus angulosus(Rathke, 1843)

G. angulosus finns vanligen i den översta delen av algbältet och grundare på exponerade lägen sittande på alger. Honan blir normalt könsmogen vid 7-9 mm längd. De har en ettårig livscykel och de som kläcks ut på senhösten fortplantar sig tidigt följande vår för att sedan dö under sommaren.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· alger - Algae (Har betydelse)
· bandtångssläktet - Zostera (Har betydelse)
Eutrofieringen är ett reellt hot då uppväxtmiljön för arten blir överväxt av snabbväxande fintrådiga alger som märlkräftan inte kan uppehålla sig i. Även andra störningar i exponerade grunda områden, framför allt då makroalgerna slås ut av antropogena utsläpp eller byggande av hamnar och erosionsskydd.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Originalbeskrivning: Rathke, H. (1843). Beiträge zur Fauna Norwegens. Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum, Breslau & Bonn. 20: 1-264c.
Etymologi: Artnamnet angulosus kommer från Latinets angulus som betyder vinkel, hörn eller kant och syftar på den upphöjda åsen på ryggsidan av de bakre kroppssegmenten.

Enckell, P. H. 1980. Kräftdjur. Fältfauna. Signum i Lund. 685 s

Oldevig, H. 1933. Sveriges amphipoder. Göteborgs Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhälles handlingar. Femte följden, Band 3, Nr 4, 282 sid.

Marine Species Identification Portal: [http://species-identification.org/index.php]

Helsinforskommissionens rödlista: http://helcom.fi/Red List Species Information Sheet/HELCOM [http://helcom.fi/Red%20List%20Species%20Information%20Sheet/HELCOM] Red List Gammarellus angulosus.pdf

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren © ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Amphipoda - märlkräftor 
 • Underordning
  Gammaridea  
 • Familj
  Gammarellidae  
 • Släkte
  Gammarellus  
 • Art
  Gammarellus angulosus, (Rathke, 1843)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren © ArtDatabanken, SLU 2016