Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Anisakis simplex

Organismgrupp Övriga organismer Anisakis simplex
  Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Anisakis simplex
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Chromadorea, Ordning Ascaridida, Familj Anisakidae, Släkte Anisakis, Art Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Anisakis simplex

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Nematoda - rundmaskar 
 • Klass
  Chromadorea  
 • Ordning
  Ascaridida  
 • Familj
  Anisakidae  
 • Släkte
  Anisakis  
 • Art
  Anisakis simplex(Rudolphi, 1809)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Nematoda - rundmaskar 
 • Klass
  Chromadorea  
 • Ordning
  Ascaridida  
 • Familj
  Anisakidae  
 • Släkte
  Anisakis  
 • Art
  Anisakis simplex, (Rudolphi, 1809)
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.