Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  riddarmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma equestre
Riddarmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för riddarmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma equestre (L.:Fr.) P.Kumm. - riddarmusseron Synonymer Tricholoma flavovirens (Pers.:Fr.) S.Lundell, stor riddarmusseron, Agaricus equestris L.:Fr., Agaricus flavovirens Pers.:Fr., Agaricus auratus Paulet, Tricholoma auratum (Paulet) Gillet, tallmusseron

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för riddarmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma equestre(L.:Fr.) P.Kumm. - riddarmusseron
  Synonymer
  Tricholoma flavovirens (Pers.:Fr.) S.Lundell
  stor riddarmusseron
  Agaricus equestris L.:Fr.
  Agaricus flavovirens Pers.:Fr.
  Agaricus auratus Paulet
  Tricholoma auratum (Paulet) Gillet
  tallmusseron

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma equestre, (L.:Fr.) P.Kumm. - riddarmusseron
  Synonymer
  Tricholoma flavovirens (Pers.:Fr.) S.Lundell
  stor riddarmusseron
  Agaricus equestris L.:Fr.
  Agaricus flavovirens Pers.:Fr.
  Agaricus auratus Paulet
  Tricholoma auratum (Paulet) Gillet
  tallmusseron
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.