Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Paraxerula caussei

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Paraxerula caussei
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Paraxerula caussei Observationer i Sverige för Paraxerula caussei
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare, möjligen parasit, på rötter av lövträd i ädellövskog på kalkrik mark. Endast känd från en aktuell lokal i landet (Skåne), där den är funnen i rik ädellövskog med ek, bok, ask, alm och lönn invid ett kalkbrott. Arten är iögonfallande, sydlig och värmeberoende, väl eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt. Status och hotbild oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Physalacriaceae, Släkte Paraxerula, Art Paraxerula caussei (Maire) R.H.Petersen Synonymer Xerula caussei Maire

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare, möjligen parasit, på rötter av lövträd i ädellövskog på kalkrik mark. Endast känd från en aktuell lokal i landet (Skåne), där den är funnen i rik ädellövskog med ek, bok, ask, alm och lönn invid ett kalkbrott. Arten är iögonfallande, sydlig och värmeberoende, väl eftersökt och uppenbarligen mycket sällsynt. Status och hotbild oklar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Paraxerula caussei

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Paraxerula caussei

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Physalacriaceae  
 • Släkte
  Paraxerula  
 • Art
  Paraxerula caussei(Maire) R.H.Petersen
  Synonymer
  Xerula caussei Maire

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Physalacriaceae  
 • Släkte
  Paraxerula  
 • Art
  Paraxerula caussei, (Maire) R.H.Petersen
  Synonymer
  Xerula caussei Maire
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.