Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Resupinatus griseopallidus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Resupinatus griseopallidus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Resupinatus griseopallidus
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Resupinataceae, Släkte Resupinatus, Art Resupinatus griseopallidus (Weinm.) Knudsen & Elborne Synonymer Resupinatus taxi (Lév.) Thorn, Moncalvo & Redhead, Stigmatolemma taxi (Lév.) Donk, Resipunatus griseopallidus (Weinm.) Knudsen & Elborne

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för Resupinatus griseopallidus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Resupinataceae  
 • Släkte
  Resupinatus  
 • Art
  Resupinatus griseopallidus(Weinm.) Knudsen & Elborne
  Synonymer
  Resupinatus taxi (Lév.) Thorn, Moncalvo & Redhead
  Stigmatolemma taxi (Lév.) Donk
  Resipunatus griseopallidus (Weinm.) Knudsen & Elborne

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Resupinataceae  
 • Släkte
  Resupinatus  
 • Art
  Resupinatus griseopallidus, (Weinm.) Knudsen & Elborne
  Synonymer
  Resupinatus taxi (Lév.) Thorn, Moncalvo & Redhead
  Stigmatolemma taxi (Lév.) Donk
  Resipunatus griseopallidus (Weinm.) Knudsen & Elborne
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.