Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cystoagaricus hirtosquamulosus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cystoagaricus hirtosquamulosus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Cystoagaricus hirtosquamulosus
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Psathyrellaceae, Släkte Cystoagaricus, Art Cystoagaricus hirtosquamulosus (Peck) Örstadius & E.Larss. Synonymer Psathyrella hirtosquamulosa (Peck) A.H.Sm., Agaricus hirtosquamulosus Peck

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för Cystoagaricus hirtosquamulosus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Psathyrellaceae  
 • Släkte
  Cystoagaricus  
 • Art
  Cystoagaricus hirtosquamulosus(Peck) Örstadius & E.Larss.
  Synonymer
  Psathyrella hirtosquamulosa (Peck) A.H.Sm.
  Agaricus hirtosquamulosus Peck

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Psathyrellaceae  
 • Släkte
  Cystoagaricus  
 • Art
  Cystoagaricus hirtosquamulosus, (Peck) Örstadius & E.Larss.
  Synonymer
  Psathyrella hirtosquamulosa (Peck) A.H.Sm.
  Agaricus hirtosquamulosus Peck
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.