Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  knölig simkrabba

Organismgrupp Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur Macropipus tuberculatus
Knölig simkrabba Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En simkrabba som har taggig framkant och ytterkanter på ryggskölden och där den bakersta taggen (där krabban är som bredast) är tydligt större och ofta något böjd, dock inte så lång som hos amerikansk blåkrabba Callinectes sapidus. Hittills inte påträffad i svenska vatten.

 

Totallängd: max 28–35 mm. Ryggskölden är bredast tvärs över mitten och har små korta, smala fåror (strior) med fina hår i (åtminstone på bakre delen). Den är tätt täckt av korta hår längs främre delens ytterkanter. Ryggskölden är mycket bredare än lång. Fronten (framkanten mellan ögonen) har tre tänder, där den mittersta är något större. Ryggskölden har svullna regioner på översidan. Ögat har ungefär samma diameter som skaftet. Det finns en djup och bred ögonhåla som mitt på har ett djupt v-formigt jack, där ögat skyddas fullständigt när det viks ner. Ögonhålstaggen är vass och stor och ingår i den främre sidokantens rad om fem vassa tänder på vardera sidan. De fyra främsta tänderna är uppåtböjda och den bakersta är förstorad, lång och vass, pekande rakt ut från sidan. Andra antennsprötet är ungefär lika långt som avståndet mellan de yttre ögonhålstaggarna.

Krossklon och saxklon är obetydligt skilda åt i form. Merus har små tänder på insidans kant och carpus har på insidan en stor och vass, fintandad tagg som når ut över propodus och på utsidan en kort vass tagg. Propodus (segmentet med det fasta fingret) har knöliga åsar på både översidan och undersidan och en vass tagg på insidan vid det rörliga fingret. Fingrarna är ungefär lika långa som handen och har tandad insida. Första och andra paret gångben efter klobenen är hos hanen längre än klobenen. Gångbenen är smala och släta utan taggar och har en smal och spetsig dactylus (yttersta segmentet) som är ungefär lika lång som propodus (näst yttersta segmentet). Dactylus på fjärde benparet har en hårrand på insidan. Merus på femte (sista) gångbenet är ungefär dubbelt så lång som bred och når inte upp till halva merus på det föregående gångbenet, vars merus också totalt sett är mer än dubbelt så lång som sista benparets merus. Dactylus är brett oval med en spets och en tydlig längsgående mittribba (till skillnad från hos Liocarcinus holsatus). Buksidan är slät.

Färg och mönster. Gulaktigt grå med rött och skärt i prickar över ryggskölden och benen, klosaxar vita. Dactylus på gångbenen är rödvioletta och på simbenen (sista benparet) mörkröd med blåröd kant.
Utbredning
Observationer i Sverige för knölig simkrabba
Svensk förekomst
Ej påträffad
Knölig simkrabba är hittills inte påträffad i svenska vatten. Den europeiska utbredningen sträcker sig från 65° N i Norska havet (två gånger fångad i trål under 2012 på 200–300 meters djup), ner till Shetland och Hebriderna, men med den främsta utbredningen från södra delen av Brittiska öarna och Irland längs Europas atlantkust ner till Marocko och ut till Azorerna, dessutom in Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
En rent atlantisk art, närmast känd från Stavanger-området på norska västkusten. Inga fynd från svenska vatten, arten förväntas inte dyka upp i våra vatten annat än som enstaka ströfynd.
Ekologi
Knölig simkrabba är en marin art som förekommer på olika typer av mjukbotten.

Djup (generellt) (50–)100–400(–2760) m.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Decapoda (tiofotade kräftdjur), Familj Polybiidae (simkrabbor), Släkte Macropipus, Art Macropipus tuberculatus (Roux, 1830) - knölig simkrabba Synonymer Portunus tuberculatus Roux,1830

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation En rent atlantisk art, närmast känd från Stavanger-området på norska västkusten. Inga fynd från svenska vatten, arten förväntas inte dyka upp i våra vatten annat än som enstaka ströfynd.
En simkrabba som har taggig framkant och ytterkanter på ryggskölden och där den bakersta taggen (där krabban är som bredast) är tydligt större och ofta något böjd, dock inte så lång som hos amerikansk blåkrabba Callinectes sapidus. Hittills inte påträffad i svenska vatten.

 

Totallängd: max 28–35 mm. Ryggskölden är bredast tvärs över mitten och har små korta, smala fåror (strior) med fina hår i (åtminstone på bakre delen). Den är tätt täckt av korta hår längs främre delens ytterkanter. Ryggskölden är mycket bredare än lång. Fronten (framkanten mellan ögonen) har tre tänder, där den mittersta är något större. Ryggskölden har svullna regioner på översidan. Ögat har ungefär samma diameter som skaftet. Det finns en djup och bred ögonhåla som mitt på har ett djupt v-formigt jack, där ögat skyddas fullständigt när det viks ner. Ögonhålstaggen är vass och stor och ingår i den främre sidokantens rad om fem vassa tänder på vardera sidan. De fyra främsta tänderna är uppåtböjda och den bakersta är förstorad, lång och vass, pekande rakt ut från sidan. Andra antennsprötet är ungefär lika långt som avståndet mellan de yttre ögonhålstaggarna.

Krossklon och saxklon är obetydligt skilda åt i form. Merus har små tänder på insidans kant och carpus har på insidan en stor och vass, fintandad tagg som når ut över propodus och på utsidan en kort vass tagg. Propodus (segmentet med det fasta fingret) har knöliga åsar på både översidan och undersidan och en vass tagg på insidan vid det rörliga fingret. Fingrarna är ungefär lika långa som handen och har tandad insida. Första och andra paret gångben efter klobenen är hos hanen längre än klobenen. Gångbenen är smala och släta utan taggar och har en smal och spetsig dactylus (yttersta segmentet) som är ungefär lika lång som propodus (näst yttersta segmentet). Dactylus på fjärde benparet har en hårrand på insidan. Merus på femte (sista) gångbenet är ungefär dubbelt så lång som bred och når inte upp till halva merus på det föregående gångbenet, vars merus också totalt sett är mer än dubbelt så lång som sista benparets merus. Dactylus är brett oval med en spets och en tydlig längsgående mittribba (till skillnad från hos Liocarcinus holsatus). Buksidan är slät.

Färg och mönster. Gulaktigt grå med rött och skärt i prickar över ryggskölden och benen, klosaxar vita. Dactylus på gångbenen är rödvioletta och på simbenen (sista benparet) mörkröd med blåröd kant.

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för knölig simkrabba

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Knölig simkrabba är hittills inte påträffad i svenska vatten. Den europeiska utbredningen sträcker sig från 65° N i Norska havet (två gånger fångad i trål under 2012 på 200–300 meters djup), ner till Shetland och Hebriderna, men med den främsta utbredningen från södra delen av Brittiska öarna och Irland längs Europas atlantkust ner till Marocko och ut till Azorerna, dessutom in Medelhavet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Brachyura - krabbor 
 • Ranglös
  Eubrachyura  
 • Ranglös
  Heterotremata  
 • Överfamilj
  Portunoidea  
 • Familj
  Polybiidae - simkrabbor 
 • Släkte
  Macropipus  
 • Art
  Macropipus tuberculatus(Roux, 1830) - knölig simkrabba
  Synonymer
  Portunus tuberculatus Roux,1830

Knölig simkrabba är en marin art som förekommer på olika typer av mjukbotten.

Djup (generellt) (50–)100–400(–2760) m.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Namngivning: Macropipus tuberculatus (Roux, 1830). Crustacés de la Méditerranée et de son littoral: i–iv + 176 unnumbered pages + pl. 1–45. Synonymer: Portunus tuberculatus Roux, 1830; Portunus macropipus Prestandrea, 1833; Portunus pustulatus Norman, 1862; Macropipus turberculatus Allen, 1967.

Etymologi: tuberculatus (lat.) = liten ansvällning, knöl eller upphöjning.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Brachyura - krabbor 
 • Ranglös
  Eubrachyura  
 • Ranglös
  Heterotremata  
 • Överfamilj
  Portunoidea  
 • Familj
  Polybiidae - simkrabbor 
 • Släkte
  Macropipus  
 • Art
  Macropipus tuberculatus, (Roux, 1830) - knölig simkrabba
  Synonymer
  Portunus tuberculatus Roux,1830
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).