Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hemileccinum depilatum

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hemileccinum depilatum
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Hemileccinum depilatum Observationer i Sverige för Hemileccinum depilatum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Bildar mykorrhiza med ek i solvarma glesa ädellövskogar, skogsbeten och hässlen med ek. Beroende av kalkstark mark. Funnen på tre lokaler på Öland (första fynd 2005) och 2013 i Norge. Totalpopulation liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas potentiellt av upphört skogsbete och att mosaikmiljöer växer igen eller avverkas för hårt i samband med restaureringar för att erhålla miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (60-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-30). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Hemileccinum, Art Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara Synonymer Xerocomus depilatus (Redeuilh) Manfr.Binder & Besl, Boletus depilatus Redeuilh, Xerocomus depilatus (Redeuilh) Binder & Besl

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i solvarma glesa ädellövskogar, skogsbeten och hässlen med ek. Beroende av kalkstark mark. Funnen på tre lokaler på Öland (första fynd 2005) och 2013 i Norge. Totalpopulation liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas potentiellt av upphört skogsbete och att mosaikmiljöer växer igen eller avverkas för hårt i samband med restaureringar för att erhålla miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (60-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-30). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Hemileccinum depilatum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Hemileccinum depilatum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Hemileccinum  
 • Art
  Hemileccinum depilatum(Redeuilh) Šutara
  Synonymer
  Xerocomus depilatus (Redeuilh) Manfr.Binder & Besl
  Boletus depilatus Redeuilh
  Xerocomus depilatus (Redeuilh) Binder & Besl

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Hemileccinum  
 • Art
  Hemileccinum depilatum, (Redeuilh) Šutara
  Synonymer
  Xerocomus depilatus (Redeuilh) Manfr.Binder & Besl
  Boletus depilatus Redeuilh
  Xerocomus depilatus (Redeuilh) Binder & Besl
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.