Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Hortiboletus bubalinus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hortiboletus bubalinus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Hortiboletus bubalinus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Hortiboletus, Art Hortiboletus bubalinus (Oolbekk. & Duin) L.Albert & Dima Synonymer Xerocomus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Redeuilh, Boletus bubalinus Oolbekk. & Duin, Xerocomellus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Mikšík

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Hortiboletus bubalinus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Hortiboletus  
 • Art
  Hortiboletus bubalinus(Oolbekk. & Duin) L.Albert & Dima
  Synonymer
  Xerocomus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Redeuilh
  Boletus bubalinus Oolbekk. & Duin
  Xerocomellus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Mikšík

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Hortiboletus  
 • Art
  Hortiboletus bubalinus, (Oolbekk. & Duin) L.Albert & Dima
  Synonymer
  Xerocomus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Redeuilh
  Boletus bubalinus Oolbekk. & Duin
  Xerocomellus bubalinus (Oolbekk. & Duin) Mikšík
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.