Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällskölding

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Pluteus petasatus
Fjällskölding Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för fjällskölding
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· björkar
· björkar
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Pluteaceae, Släkte Pluteus (sköldingar), Art Pluteus petasatus (Fr.) Gillet - fjällskölding Synonymer Agaricus petasatus Fr., Pluteus cervinus var. petasatus (Fr.) Fr., Pluteus patricius (Schulzer) Boud., Agaricus patricius Schulzer, Pluteus pseudo-roberti M.M.Moser & Stangl, Pluteus pseudorobertii M.M.Moser & Stangl, fjällig sköldskivling

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för fjällskölding

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Pluteaceae  
 • Släkte
  Pluteus - sköldingar 
 • Art
  Pluteus petasatus(Fr.) Gillet - fjällskölding
  Synonymer
  Agaricus petasatus Fr.
  Pluteus cervinus var. petasatus (Fr.) Fr.
  Pluteus patricius (Schulzer) Boud.
  Agaricus patricius Schulzer
  Pluteus pseudo-roberti M.M.Moser & Stangl
  Pluteus pseudorobertii M.M.Moser & Stangl
  fjällig sköldskivling

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Pluteaceae  
 • Släkte
  Pluteus - sköldingar 
 • Art
  Pluteus petasatus, (Fr.) Gillet - fjällskölding
  Synonymer
  Agaricus petasatus Fr.
  Pluteus cervinus var. petasatus (Fr.) Fr.
  Pluteus patricius (Schulzer) Boud.
  Agaricus patricius Schulzer
  Pluteus pseudo-roberti M.M.Moser & Stangl
  Pluteus pseudorobertii M.M.Moser & Stangl
  fjällig sköldskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.