Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cortinarius aureocalceolatus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius aureocalceolatus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor och karakteristisk spindelskivling som tillhör ädelspindlingarna (Phlegmacium) med slemmig hatt och torr fot. Arten är relativt lätt att bestämma på sin karakteristiskt skarpkantade basalknöl som får en tydlig purpur-reaktion på bulbkanten när man tillför KOH. Hatten är 3-5 cm bred, läderbrun-rödbrun, som ung är kanten blekare gulaktig med en oliv nyans. Blekt gula-vita slöjrester finns ibland i hattkanten. Lamellerna är gråvioletta. På fotbulbens kant finns blekgula velumrester. Köttet är vitt med violett ton i fotens topp. Lukten är obetydlig. Hatten och köttet reagerar inte med KOH medan velumresterna på fotbulben blir djupt purpurfärgad.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cortinarius aureocalceolatus Observationer i Sverige för Cortinarius aureocalceolatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen för första gången i landet i Skåne 2008. Första fyndet i Nordeuropa gjordes i Danmark gjordes så sent som 2003. Den svenska lokalen är en av artens nordligaste utposter på gränsen av sitt utbredningsområde. Status och hotbild oklar men uppenbarligen en mycket sällsynt art.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med bok på kalkrikt underlag. Funnen för första gången i landet i Skåne 2008. En relativt stor och lättigenkännlig art som troligen inte är speciellt förbisedd. Den svenska lokalen är en av artens nordligaste utposter på gränsen av sitt utbredningsområde. Status och hotbild oklar men uppenbart en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Mykorrhizabildare med bok på kalkrik mark. Är bara funnen på speciella lokaler där även många andra sällsynta arter spindelskivlingar ur undersläktet Phlegmacium förekommer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius aureocalceolatus M. M. Moser & Peintner Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok på kalkrikt underlag. Funnen för första gången i landet i Skåne 2008. En relativt stor och lättigenkännlig art som troligen inte är speciellt förbisedd. Den svenska lokalen är en av artens nordligaste utposter på gränsen av sitt utbredningsområde. Status och hotbild oklar men uppenbart en mycket sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En stor och karakteristisk spindelskivling som tillhör ädelspindlingarna (Phlegmacium) med slemmig hatt och torr fot. Arten är relativt lätt att bestämma på sin karakteristiskt skarpkantade basalknöl som får en tydlig purpur-reaktion på bulbkanten när man tillför KOH. Hatten är 3-5 cm bred, läderbrun-rödbrun, som ung är kanten blekare gulaktig med en oliv nyans. Blekt gula-vita slöjrester finns ibland i hattkanten. Lamellerna är gråvioletta. På fotbulbens kant finns blekgula velumrester. Köttet är vitt med violett ton i fotens topp. Lukten är obetydlig. Hatten och köttet reagerar inte med KOH medan velumresterna på fotbulben blir djupt purpurfärgad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cortinarius aureocalceolatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cortinarius aureocalceolatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen för första gången i landet i Skåne 2008. Första fyndet i Nordeuropa gjordes i Danmark gjordes så sent som 2003. Den svenska lokalen är en av artens nordligaste utposter på gränsen av sitt utbredningsområde. Status och hotbild oklar men uppenbarligen en mycket sällsynt art.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius aureocalceolatusM. M. Moser & Peintner

Mykorrhizabildare med bok på kalkrik mark. Är bara funnen på speciella lokaler där även många andra sällsynta arter spindelskivlingar ur undersläktet Phlegmacium förekommer.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Den lilla populationsstorlek tillsammans med de höga kraven på växtmiljöer gör arten mycket känslig för alla förändringar såsom avverkning, igenväxning, kvävenedfall etc.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla bokskogar med lång kontinuitet och stor ansamling av sällsynta och hotade svampar har mycket höga skyddsvärden och bör skyddas.
En relativt stor och lättigenkännlig art som troligen inte är speciellt förbisedd och enbart finns på de allra bästa bokskogslokalerna.

Fröslev, T.G. & Jeppesen, T.S. 2005. Cortinarius aureocalceolatus Moser & Peintner – en ny knoldslörhat for Danmark og Nordeuropa. Svampe 51: 36-37.

Jeppesen, Fröslev & Brandrud. 2012. Subgen. Phlegmacium. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012: Funga Nordica. Nordsvamp – Copenhagen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius aureocalceolatus, M. M. Moser & Peintner
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2012