Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skålrödmyra

Organismgrupp Steklar, Myror Myrmica lonae
Skålrödmyra Steklar, Myror

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arbetare: Längd 4–5 mm, och

Drottning: Längd 5,5–6 mm. Till förväxling lik hedrödmyra Myrmica sabuleti men ofta aningen större och något mörkare. Den väsentliga skillnaden finns dock i antennskaftets utformning. Listen är kraftigare, och plattan är större och alltid skålformig. I extrema fall kan plattan vara så uppåtsvängd att den liknar en tvärställd skiva som hos fältrödmyra M. schencki och mörk rödmyra M. lobicornis.

Hane: Längd 5–6 mM. Går inte att skilja från hanen av hedrödmyra M. sabuleti.
Utbredning
Länsvis förekomst för skålrödmyra Observationer i Sverige för skålrödmyra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skålrödmyra betraktas ofta som en form av hedrödmyra M. sabuleti, och dess utbredning är dåligt dokumenterad. Den är påträffad inom ett område som sträcker sig från södra Norge över södra Sverige till södra Finland och ned genom Europa (utom i sydväst) samt österut till västra Sibirien. I Sverige tycks arten saknas allra längst i söder (sydligast i norra Skåne).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Skålrödmyra kan förekomma i samma biotop som hedrödmyra M. sabuleti men tycks vara mindre krävande vad gäller solexponering och vegetationstäcke. Arten finns ofta på friskare mark än där man finner hedrödmyra M. sabuleti; i öppen skog samt på mossar. I övrigt lever dessa båda arter förmodligen på samma sätt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Formicidae (myror), Släkte Myrmica (rödmyror), Art Myrmica lonae Finzi, 1926 - skålrödmyra Synonymer Myrmica scabrinodis subsp. lonae Finzi, 1926

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arbetare: Längd 4–5 mm, och

Drottning: Längd 5,5–6 mm. Till förväxling lik hedrödmyra Myrmica sabuleti men ofta aningen större och något mörkare. Den väsentliga skillnaden finns dock i antennskaftets utformning. Listen är kraftigare, och plattan är större och alltid skålformig. I extrema fall kan plattan vara så uppåtsvängd att den liknar en tvärställd skiva som hos fältrödmyra M. schencki och mörk rödmyra M. lobicornis.

Hane: Längd 5–6 mM. Går inte att skilja från hanen av hedrödmyra M. sabuleti.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skålrödmyra

Länsvis förekomst och status för skålrödmyra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skålrödmyra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skålrödmyra betraktas ofta som en form av hedrödmyra M. sabuleti, och dess utbredning är dåligt dokumenterad. Den är påträffad inom ett område som sträcker sig från södra Norge över södra Sverige till södra Finland och ned genom Europa (utom i sydväst) samt österut till västra Sibirien. I Sverige tycks arten saknas allra längst i söder (sydligast i norra Skåne).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Myrmicinae - ettermyror 
 • Släkte
  Myrmica - rödmyror 
 • Art
  Myrmica lonaeFinzi, 1926 - skålrödmyra
  Synonymer
  Myrmica scabrinodis subsp. lonae Finzi, 1926

Skålrödmyra kan förekomma i samma biotop som hedrödmyra M. sabuleti men tycks vara mindre krävande vad gäller solexponering och vegetationstäcke. Arten finns ofta på friskare mark än där man finner hedrödmyra M. sabuleti; i öppen skog samt på mossar. I övrigt lever dessa båda arter förmodligen på samma sätt.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Barrskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Etymologi: lonae = troligen efter den italienske entomologen C. Lona som var kollega till auktorn vid universitetet i Trieste.

Uttal: [Myrmíka lóne].

Douwes, P. 1995. Sveriges myror. Ent. Tidskr. 116(3): 83–99.

Douwes, P. 2012. Myrmica lonae skålrödmyra, s. 83. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Seifert, B. 2000. Myrmica lonae Finzi, 1926; a species separate from Myrmica sabuleti Meinert, 1861. – Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz 72: 195–205.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Myrmicinae - ettermyror 
 • Släkte
  Myrmica - rödmyror 
 • Art
  Myrmica lonae, Finzi, 1926 - skålrödmyra
  Synonymer
  Myrmica scabrinodis subsp. lonae Finzi, 1926
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012.