Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  östlig sikelvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Ancylis kenneli
Östlig sikelvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för östlig sikelvecklare Observationer i Sverige för östlig sikelvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Östlig sikelvecklare upptäcktes ny för Sverige i Up. Lydinge 2007. Det aktuella partiet i en kraftledningsgata är fortfarande den enda kända lokalen i landet, trots att riktade eftersök på liknande platser har gjorts. Sannolikt är vecklaren en nykomling i den svenska faunan. Med ledning av svenska och utländska erfarenheter har fastställts att arten hör hemma i stabila, halvfuktiga-halvtorra, öppna platser med älggräs, som är larvens värdväxt. Aktiviteter som hotar arten kan vara igenväxning och utdikning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· älggräs
· älggräs
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Ancylis, Art Ancylis kenneli Kuznetsov, 1962 - östlig sikelvecklare Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Östlig sikelvecklare upptäcktes ny för Sverige i Up. Lydinge 2007. Det aktuella partiet i en kraftledningsgata är fortfarande den enda kända lokalen i landet, trots att riktade eftersök på liknande platser har gjorts. Sannolikt är vecklaren en nykomling i den svenska faunan. Med ledning av svenska och utländska erfarenheter har fastställts att arten hör hemma i stabila, halvfuktiga-halvtorra, öppna platser med älggräs, som är larvens värdväxt. Aktiviteter som hotar arten kan vara igenväxning och utdikning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för östlig sikelvecklare

Länsvis förekomst och status för östlig sikelvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för östlig sikelvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Ancylis  
 • Art
  Ancylis kenneliKuznetsov, 1962 - östlig sikelvecklare

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· älggräs - Filipendula ulmaria (Viktig)


Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Ancylis  
 • Art
  Ancylis kenneli, Kuznetsov, 1962 - östlig sikelvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.