Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tipula crassicornis

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula crassicornis
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
De vuxna djuren är övervägande mörkt grå till blågrå med en vinglängd från 14 till 25 mm. Ett bra kännetecken för arten är att bägge könen har påfallande korta antenner som är knappt längre än huvudets längd. Vingarna är brunaktiga med ganska tydliga ljusa områden och tre mörka fläckar i framkanten. Bakkroppen är grå med kontrasterande smala gulaktiga tvärband. För att göra säkra artbestämningar som skiljer den åt från närstående arter inom undersläktet Pterelachisus, t ex Tipula laetibasis, behövs studier av hanens och honans könsdelar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Tipula crassicornis Observationer i Sverige för Tipula crassicornis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns mest i nordlig miljö i norra hemisfären även om den hittats så långt söderut som i Ukraina och Tjeckien. Individer från norra norden är väldigt lika individer i Alaska. Den är sällsynt funnen i Norden och känd från tre eller fyra lokaler i Sverige från Värmland i söder till Abisko i norr. Arten är inte hittad i Sverige efter 1950-talet. Arten är kandidat för rödlistning i Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Nordlig och överallt sällsynt art med få fynd i Europa. I Sverige funnen från Värmland till Norrbotten men ej påträffad sedan 1950-talet. Ingenting är känt om artens ekologi. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är känd från tallskogar, ängsmarker och bergslutningar. Livsmiljön för larverna är okänd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula crassicornis Zetterstedt, 1838 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nordlig och överallt sällsynt art med få fynd i Europa. I Sverige funnen från Värmland till Norrbotten men ej påträffad sedan 1950-talet. Ingenting är känt om artens ekologi. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
De vuxna djuren är övervägande mörkt grå till blågrå med en vinglängd från 14 till 25 mm. Ett bra kännetecken för arten är att bägge könen har påfallande korta antenner som är knappt längre än huvudets längd. Vingarna är brunaktiga med ganska tydliga ljusa områden och tre mörka fläckar i framkanten. Bakkroppen är grå med kontrasterande smala gulaktiga tvärband. För att göra säkra artbestämningar som skiljer den åt från närstående arter inom undersläktet Pterelachisus, t ex Tipula laetibasis, behövs studier av hanens och honans könsdelar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Tipula crassicornis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Tipula crassicornis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns mest i nordlig miljö i norra hemisfären även om den hittats så långt söderut som i Ukraina och Tjeckien. Individer från norra norden är väldigt lika individer i Alaska. Den är sällsynt funnen i Norden och känd från tre eller fyra lokaler i Sverige från Värmland i söder till Abisko i norr. Arten är inte hittad i Sverige efter 1950-talet. Arten är kandidat för rödlistning i Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Pterelachisus)  
 • Art
  Tipula crassicornisZetterstedt, 1838

Arten är känd från tallskogar, ängsmarker och bergslutningar. Livsmiljön för larverna är okänd.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Eftersom artens ekologi är så knapphändigt känd är hotbilden oklar. Den är sällsynt i Norden och inte är funnen sedan 1950-talet i Sverige vilket i sig indikerar att den kan vara hotad.
Då kunskapen om artens ekologi är så sparsam är också hotbilden oklar. Därmed är det förstås svårt att bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att värna om arten.

Salmela, J. 2009. The subgenus Tipula (Pterelachisus) in Finland (Diptera: Tipulidae) - species and biogeographic analysis. Zoosymposia 3: 245-261

Salmela J. 2012 The crane fly (Diptera, Tipuloidea) collection of ZMUC (Copenhagen, Denmark) revisited. Entomologiska Meddelelser (under publicering).

Savchenko E.N. 1964. Crane-flies (Diptera, Tipulidae), Subfam. Tipulinae, Genus Tipula L., 2. Fauna USSR, N.S. 89, Nasekomye Dvukrylye 2(4): 1-503 (på Ryska).

Theowald B 1980. 15. Tipulidae. Hos: Lindner E. (red.), Die Fliegen der palaearktischen Region 3(5): 437-538.

Zetterstedt J.W. 1838. Sectio tertia. Diptera. Dipterologis Scandinaviae amicis et popularibus carissimus. Insecta Lapponica. Lipsiae: 477-868.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Pterelachisus)  
 • Art
  Tipula crassicornis, Zetterstedt, 1838
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Yngve Brodin 2012.