Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Bibio siebkei

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Bibio siebkei
  Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arterna i familjen Bibionidae är mestadels svarta, håriga myggor med ett påfallande fluglikt utseende, bastant kroppsbyggnad och robusta ben som i flykten hänger ned under kroppen på ett typiskt sätt. De liknar på detta sätt en del dansflugor Empididae. Den största delen av tiden tillbringar de dock stillasittande eller krypande på vegetationen. Smalbenen har typiska, framträdande utskott i spetsen. Hanarna har stora ögon som upptar nästan hela huvudet (holoptiska), antennerna är infästa nedanför dessa vid munkanten. Hanarnas ögon har också två tydligt åtskilda delar, en med stora facetter och en med små. Honorna har små, vitt åtskilda ögon och huvudet är i och med detta mycket mindre och smalare. Bibio siebkei är en medelstor hårmygga med en vinglängd på 6-7 mm. Vingarna är vit- eller gultonade och benen är mörka med delvis gulbruna skenben. Hanen har mörka hår på mellankroppens ovansida och vita hår på bakkroppens sidor. Honan har mörk mellankropp och mörka höfter. Arten kan bestämmas med Skartveit 1995.
Utbredning
Länsvis förekomst för Bibio siebkei Observationer i Sverige för Bibio siebkei
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige har B. siebkei påträffats ifrån Härjedalen till Torne lappmark. De senaste kända svenska fynden är ifrån slutet av 1950-talet. Den är funnen i Norge, Finland, Schweiz och vidare i Ryssland, USA och Kanada. Arten är dåligt eftersökt i Sverige och kan vara vanligare än vad vi känner till. I Norge finns den såväl i de sydliga som i de allra nordligaste fjälltrakterna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
I Norden endast påträffad i Torne lappmark och på hög höjd i Norska fjällen. Hotas sannolikt av höjd temperatur på längre sikt. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 2 och 15. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 400 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Hårmyggor lägger sina ägg i fuktig jord eller bland döda växter.Många arter har synkroniserad kläckning och förekommer då i stora mängder, ofta tätt tillsammans. Larverna lever av multnande växtdelar. Förpuppning sker i marken eller bland växtdelar. B. siebkei påträffas normalt på högre altituder än övriga hårmyggor då den lever i alpin miljö. Den kan emellertid också leva på lägre altitud. Vuxna myggor har i Norge noterats på torra lavhedar med endast liten förekomst av gräs och halvgräs. Larven har inte ännu beskrivits, men det har spekulerats att den möjligen lever av lavar under nedbrytning. B. siebkei har sin flygtid i juli-augusti.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Bibionidae (hårmyggor), Släkte Bibio, Art Bibio siebkei Mik, 1887 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Norden endast påträffad i Torne lappmark och på hög höjd i Norska fjällen. Hotas sannolikt av höjd temperatur på längre sikt. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 2 och 15. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 400 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arterna i familjen Bibionidae är mestadels svarta, håriga myggor med ett påfallande fluglikt utseende, bastant kroppsbyggnad och robusta ben som i flykten hänger ned under kroppen på ett typiskt sätt. De liknar på detta sätt en del dansflugor Empididae. Den största delen av tiden tillbringar de dock stillasittande eller krypande på vegetationen. Smalbenen har typiska, framträdande utskott i spetsen. Hanarna har stora ögon som upptar nästan hela huvudet (holoptiska), antennerna är infästa nedanför dessa vid munkanten. Hanarnas ögon har också två tydligt åtskilda delar, en med stora facetter och en med små. Honorna har små, vitt åtskilda ögon och huvudet är i och med detta mycket mindre och smalare. Bibio siebkei är en medelstor hårmygga med en vinglängd på 6-7 mm. Vingarna är vit- eller gultonade och benen är mörka med delvis gulbruna skenben. Hanen har mörka hår på mellankroppens ovansida och vita hår på bakkroppens sidor. Honan har mörk mellankropp och mörka höfter. Arten kan bestämmas med Skartveit 1995.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Bibio siebkei

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Bibio siebkei

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige har B. siebkei påträffats ifrån Härjedalen till Torne lappmark. De senaste kända svenska fynden är ifrån slutet av 1950-talet. Den är funnen i Norge, Finland, Schweiz och vidare i Ryssland, USA och Kanada. Arten är dåligt eftersökt i Sverige och kan vara vanligare än vad vi känner till. I Norge finns den såväl i de sydliga som i de allra nordligaste fjälltrakterna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Bibionoidea  
 • Familj
  Bibionidae - hårmyggor 
 • Släkte
  Bibio  
 • Art
  Bibio siebkeiMik, 1887

Hårmyggor lägger sina ägg i fuktig jord eller bland döda växter.Många arter har synkroniserad kläckning och förekommer då i stora mängder, ofta tätt tillsammans. Larverna lever av multnande växtdelar. Förpuppning sker i marken eller bland växtdelar. B. siebkei påträffas normalt på högre altituder än övriga hårmyggor då den lever i alpin miljö. Den kan emellertid också leva på lägre altitud. Vuxna myggor har i Norge noterats på torra lavhedar med endast liten förekomst av gräs och halvgräs. Larven har inte ännu beskrivits, men det har spekulerats att den möjligen lever av lavar under nedbrytning. B. siebkei har sin flygtid i juli-augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Arten är så pass dåligt känd att det är svårt säga något om vilka hot den står inför. Troligtvis är den pågående förhöjningen av jordens medeltemperatur (den globala uppvärmningen) något som påverkar en art som B. siebkei, men det är mer oklart hur. Man har konstaterat att arter i alpina miljöer kan ändra sin utbredning på flera olika sätt som en följd av temperaturförändringen.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Inventering av B. siebkei vore ett naturligt första steg för att klarlägga artens nuvarande utbredning och status. Härvid kan man också få reda på mer om artens ekologi, till exempel vad myggans larver lever av.

Encyclopedia of Life. Available from http://www.eol.org. Accessed 1 Oct 2015.

de Jong, Y. et al. 2014. Fauna Europaea - all European animal species on the web. Biodiversity Data Journal 2: http://www.faunaeur.org Accessed 1 Oct 2015.

Krivosheina, N.P. 1989. In Bei-Bienko: Keys to the insects of the European part of the USSR. Volume V:1, 667-682, Bibionidae.

Menéndez, R. 2007. How are insects responding to global warming? Tijdschrift voor Entomologie 150: 355-365,

Skartveit, J. 1995. Distribution and flightperiods of Bibio Geoffroy, 1762 species (Diptera, Bibionidae) in Norway. Fauna Norvegica B 42: 83-112.

Skartveit, J. & Haenni, J.-P.1997. Three species of Bibionidae (Diptera) new to the fauna of Switzerland. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 70: 29-33.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Östrand 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Bibionoidea  
 • Familj
  Bibionidae - hårmyggor 
 • Släkte
  Bibio  
 • Art
  Bibio siebkei, Mik, 1887
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Östrand 2015