Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Calicium lucidum

Organismgrupp Lavar Calicium lucidum
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cyphelium lucidum är en skorplav med en tydlig, vårtig-något areolerad och intensivt gulgrön bål (vulpinsyra). Apothecierna är sittande, 0,5-1 mm i diameter, svarta, gulpruinösa, sotande och med välutvecklad bålkant. Apothecier är dock inte hittade i Sverige. Konidierna är 4,5 × 1,5 µm. När arten saknar apothecier är en bestämning svår då den lätt kan förväxlas med andra arter med gul bål som förts till släktet Cyphelium då de har oskaftade, sotande apothecier. De andra arterna innehåller dock inte vulpinsyra. För att klarlägga detta krävs dock tunnskiktskromatografi. Steril grynig nållav Chaenotheca chrysocephala är lik och har också samma kemi (vulpinsyra). Grynig nållav C. chrysocephala har dock något mindre konidier (2-3 × 1 µm). De svenska arterna i släktet Cyphelium har reviderats och förts över till släktena Acolium och Calicium (Prieto & Wedin 2016). Det nya namnet för arten är Calicium lucidum (Prieto & Wedin 2016).
Utbredning
Länsvis förekomst för Calicium lucidum Observationer i Sverige för Calicium lucidum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten rapporterades som ny för Sverige 2007 baserat på ett fynd 2004 i naturreservatet Billudden vid Östersjön nära Gävle (Tibell 2007). Därefter har den hittats på ytterligare en lokal längs kusten i norra Uppland (opublicerat material i herbarium UPS). Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 4 och 5000 och antalet lokalområden skattas till mellan 1 och 100. Världsutbredningen omfattar Europa, Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Arten rapporterades som ny för Sverige 2007 baserat på ett fynd 2004 på Billudden nära Gävle. Trots att den eftersökts på många ställen har fler fynd inte gjorts. Den rödlistas därför som DD. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 4 och 5000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 100. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten växer på bark och avbarkade grenar av tall i gamla öppna tallskogar av naturskogskaraktär.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Caliciaceae, Släkte Calicium (spiklavar), Art Calicium lucidum (Th.Fr.) M.Prieto & Wedin Synonymer Trachylia lucida Th.Fr., Acolium lucidum (Th.Fr.) Rabenh., Acolium lucidum Th.Fr., Cyphelium lucidum (Th.Fr.) Th.Fr.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten rapporterades som ny för Sverige 2007 baserat på ett fynd 2004 på Billudden nära Gävle. Trots att den eftersökts på många ställen har fler fynd inte gjorts. Den rödlistas därför som DD. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 4 och 5000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 100. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Cyphelium lucidum är en skorplav med en tydlig, vårtig-något areolerad och intensivt gulgrön bål (vulpinsyra). Apothecierna är sittande, 0,5-1 mm i diameter, svarta, gulpruinösa, sotande och med välutvecklad bålkant. Apothecier är dock inte hittade i Sverige. Konidierna är 4,5 × 1,5 µm. När arten saknar apothecier är en bestämning svår då den lätt kan förväxlas med andra arter med gul bål som förts till släktet Cyphelium då de har oskaftade, sotande apothecier. De andra arterna innehåller dock inte vulpinsyra. För att klarlägga detta krävs dock tunnskiktskromatografi. Steril grynig nållav Chaenotheca chrysocephala är lik och har också samma kemi (vulpinsyra). Grynig nållav C. chrysocephala har dock något mindre konidier (2-3 × 1 µm). De svenska arterna i släktet Cyphelium har reviderats och förts över till släktena Acolium och Calicium (Prieto & Wedin 2016). Det nya namnet för arten är Calicium lucidum (Prieto & Wedin 2016).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Calicium lucidum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Calicium lucidum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten rapporterades som ny för Sverige 2007 baserat på ett fynd 2004 i naturreservatet Billudden vid Östersjön nära Gävle (Tibell 2007). Därefter har den hittats på ytterligare en lokal längs kusten i norra Uppland (opublicerat material i herbarium UPS). Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 4 och 5000 och antalet lokalområden skattas till mellan 1 och 100. Världsutbredningen omfattar Europa, Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Calicium - spiklavar 
 • Art
  Calicium lucidum(Th.Fr.) M.Prieto & Wedin
  Synonymer
  Trachylia lucida Th.Fr.
  Acolium lucidum (Th.Fr.) Rabenh.
  Acolium lucidum Th.Fr.
  Cyphelium lucidum (Th.Fr.) Th.Fr.

Arten växer på bark och avbarkade grenar av tall i gamla öppna tallskogar av naturskogskaraktär.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Havsstrand

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Populationen är liten vilket innebär en risk för att arten ska försvinna p.g.a. slumpfaktorer.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Den kända förekomsten på Billudden är belägen i ett naturreservat. Den andra lokalen saknar skydd. Arten populationsstorlek bör klarläggas och den bör ytterligare eftersökas i andra öppna tallskogar av naturskogskaraktär vid Östersjön.
Arten saknar svenskt namn.

Prieto, M. & Wedin, M. 2016. Phylogeny, taxonomy and diversification events in the Caliciaceae. Fungal Diversity doi:10.1007/s13225-016-0372-y.

Tibell, L. 2007. Cyphelium lucidum new to Sweden. Graphis Scripta 19: 48-52.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Calicium - spiklavar 
 • Art
  Calicium lucidum, (Th.Fr.) M.Prieto & Wedin
  Synonymer
  Trachylia lucida Th.Fr.
  Acolium lucidum (Th.Fr.) Rabenh.
  Acolium lucidum Th.Fr.
  Cyphelium lucidum (Th.Fr.) Th.Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor