Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Placynthium tremniacum

Organismgrupp Lavar Placynthium tremniacum
  Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Placynthium tremniacum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Placynthiaceae, Släkte Placynthium (bläcklavar), Art Placynthium tremniacum (A.Massal.) Jatta Synonymer Racoblenna tremniaca A.Massal.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Placynthium tremniacum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Placynthiaceae  
 • Släkte
  Placynthium - bläcklavar 
 • Art
  Placynthium tremniacum(A.Massal.) Jatta
  Synonymer
  Racoblenna tremniaca A.Massal.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Placynthiaceae  
 • Släkte
  Placynthium - bläcklavar 
 • Art
  Placynthium tremniacum, (A.Massal.) Jatta
  Synonymer
  Racoblenna tremniaca A.Massal.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.