Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Dosinia lupinus

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Dosinia lupinus
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 38 mm. Kraftigt, nästan droppformigt skal, vänster och höger skalhalvor lika, välvda. Skalbucklan placerad framför mittlinjen. Lunula kort men tydlig, hjärtformig, med fina radiära linjer. Area (escutcheon) saknas. Skalkanten framför lunula bildar en låg konkav kurva. Skulpturen utgörs av jämnt fördelade koncentriska lister och tillväxtlinjer. Mantelbukt mycket djup, v-formig. Periostracum tunt, matt. Skalfärg smutsvit, gulaktig eller ljusbrun, ofta gul eller rosa kring skalbucklan.Liknande arter: Mest lik Dosinia exoleta, som har mindre välvda vänster och höger skalhalvor, är mindre droppformig, har en högre konkav kurva framför lunulan, och har en maximal längd på 60 mm. Mysia undata har ungefär samma utseende men har tunnare skal och svagt utvecklad lunula.
Utbredning
Observationer i Sverige för Dosinia lupinus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Kattegatt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Sand, sandig lera, skalgrus, 20-100 m.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Veneroida, Familj Veneridae (venusmusslor), Släkte Dosinia, Art Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758) Synonymer Dosinia lincta (Pulteney, 1799), Venus lupinus Linnaeus, 1758, Venus lincta Pulteney, 1799

Kategori Ej bedömd (NE)
Längd upp till 38 mm. Kraftigt, nästan droppformigt skal, vänster och höger skalhalvor lika, välvda. Skalbucklan placerad framför mittlinjen. Lunula kort men tydlig, hjärtformig, med fina radiära linjer. Area (escutcheon) saknas. Skalkanten framför lunula bildar en låg konkav kurva. Skulpturen utgörs av jämnt fördelade koncentriska lister och tillväxtlinjer. Mantelbukt mycket djup, v-formig. Periostracum tunt, matt. Skalfärg smutsvit, gulaktig eller ljusbrun, ofta gul eller rosa kring skalbucklan.Liknande arter: Mest lik Dosinia exoleta, som har mindre välvda vänster och höger skalhalvor, är mindre droppformig, har en högre konkav kurva framför lunulan, och har en maximal längd på 60 mm. Mysia undata har ungefär samma utseende men har tunnare skal och svagt utvecklad lunula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Dosinia lupinus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Kattegatt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Veneridae - venusmusslor 
 • Släkte
  Dosinia  
 • Art
  Dosinia lupinus(Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Dosinia lincta (Pulteney, 1799)
  Venus lupinus Linnaeus, 1758
  Venus lincta Pulteney, 1799

Sand, sandig lera, skalgrus, 20-100 m.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

English name: Smooth Artemis

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Veneroida  
 • Familj
  Veneridae - venusmusslor 
 • Släkte
  Dosinia  
 • Art
  Dosinia lupinus, (Linnaeus, 1758)
  Synonymer
  Dosinia lincta (Pulteney, 1799)
  Venus lupinus Linnaeus, 1758
  Venus lincta Pulteney, 1799
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.