Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vanlig fästing

Organismgrupp Spindeldjur, Kvalster Ixodes ricinus
Vanlig fästing Spindeldjur, Kvalster

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Adulta honor karaktäristiska med sin röda bakkropp, hanarna ser ut som linfrön, nymferna med nästan cirkelrund skutum. Mycket svår att skilja från tajgafästingen.
Utbredning
Observationer i Sverige för vanlig fästing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Extremt vanlig, det är den fästing man träffar på 99 gånger av 100. Finns över stora delar av landet och verkar sprida sig norrut i Norrlands kustland. Eftersom den sprids med fåglar kan den påträffas nästan var som helst i landet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Parasit på en mängd värddjur, smågnagare, fåglar, större däggdjur. Det är den fästing som oftast biter oss människor och våra husdjur. Generellt föredrar larver och nymfer mindre värddjur än de adulta fästingarna.
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Ixodida (fästingar), Familj Ixodidae (hårda fästingar), Släkte Ixodes, Art Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) - vanlig fästing Synonymer Acarus ricinus Linnaeus, 1758, fästing, Wood Tick, Castor Bean Tick, Sheep Tick, Pasture Tick

Kategori Ej bedömd (NE)
Adulta honor karaktäristiska med sin röda bakkropp, hanarna ser ut som linfrön, nymferna med nästan cirkelrund skutum. Mycket svår att skilja från tajgafästingen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för vanlig fästing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Extremt vanlig, det är den fästing man träffar på 99 gånger av 100. Finns över stora delar av landet och verkar sprida sig norrut i Norrlands kustland. Eftersom den sprids med fåglar kan den påträffas nästan var som helst i landet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Underklass
  Acari - kvalster 
 • Överordning
  Parasitiformes - höftkvalster 
 • Ordning
  Ixodida - fästingar 
 • Överfamilj
  Ixodoidea  
 • Familj
  Ixodidae - hårda fästingar 
 • Underfamilj
  Ixodinae  
 • Släkte
  Ixodes  
 • Art
  Ixodes ricinus(Linnaeus, 1758) - vanlig fästing
  Synonymer
  Acarus ricinus Linnaeus, 1758
  fästing
  Wood Tick
  Castor Bean Tick
  Sheep Tick
  Pasture Tick

Parasit på en mängd värddjur, smågnagare, fåglar, större däggdjur. Det är den fästing som oftast biter oss människor och våra husdjur. Generellt föredrar larver och nymfer mindre värddjur än de adulta fästingarna.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Lindström 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Underklass
  Acari - kvalster 
 • Överordning
  Parasitiformes - höftkvalster 
 • Ordning
  Ixodida - fästingar 
 • Överfamilj
  Ixodoidea  
 • Familj
  Ixodidae - hårda fästingar 
 • Underfamilj
  Ixodinae  
 • Släkte
  Ixodes  
 • Art
  Ixodes ricinus, (Linnaeus, 1758) - vanlig fästing
  Synonymer
  Acarus ricinus Linnaeus, 1758
  fästing
  Wood Tick
  Castor Bean Tick
  Sheep Tick
  Pasture Tick
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Lindström 2017