Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mycosphaerella chimaphilae

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Mycosphaerella chimaphilae
  Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
De små svarta perithecierna syns som prickar på levande blad av ryl. Dessa producerar avlånga sporsäckar som innehåller tvåcelliga hyalina spolformiga sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mycosphaerella chimaphilae Observationer i Sverige för Mycosphaerella chimaphilae
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Svenska fynd finns från Skåne i söder till Västmanland i norr, inklusive från Gotland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Parasit som växer på ryl (Chimaphila umbellata) i glesa tallskogar på hällmarker och väldränerade mineraljordar. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska p.g.a. en pågående populationsminskning av värdväxten ryl som klassas som EN. Antalet lokalområden i landet skattas till 200. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 50 % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2c).
Ekologi
Arten är parasit på ryl som huvudsakligen förekommer i glesa tallskogar på hällmarker och väldränerade mineraljordar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ryl
· ryl
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dothideomycetes, Ordning Capnodiales, Familj Mycosphaerellaceae, Släkte Ramularia (bladfläcksmögel), Art Mycosphaerella chimaphilae (Ellis & Everh.) Höhn. Synonymer Sphaerella chimaphilae Ellis & Everh., Sphaeria pyrolae Ehrenb.:Fr., Depazea pyrolae (Ehrenb.:Fr.) Sacc., Depazea pyrolae Ehrenb.:Fr., Stigmatea pyrolae (Ehrenb.:Fr.) J.Schröt., Stigmatea pirolae (Ehrenb.:Fr.) J.Schröt., Mycosphaerella pyrolae (Ehrenb.:Fr.) B.Erikss.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Parasit som växer på ryl (Chimaphila umbellata) i glesa tallskogar på hällmarker och väldränerade mineraljordar. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående att minska p.g.a. en pågående populationsminskning av värdväxten ryl som klassas som EN. Antalet lokalområden i landet skattas till 200. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten har uppgått till 50 % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt A-kriteriet. (A2c).
De små svarta perithecierna syns som prickar på levande blad av ryl. Dessa producerar avlånga sporsäckar som innehåller tvåcelliga hyalina spolformiga sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mycosphaerella chimaphilae

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mycosphaerella chimaphilae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svenska fynd finns från Skåne i söder till Västmanland i norr, inklusive från Gotland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetidae  
 • Ordning
  Capnodiales  
 • Familj
  Mycosphaerellaceae  
 • Släkte
  Ramularia - bladfläcksmögel 
 • Art
  Mycosphaerella chimaphilae(Ellis & Everh.) Höhn.
  Synonymer
  Sphaerella chimaphilae Ellis & Everh.
  Sphaeria pyrolae Ehrenb.:Fr.
  Depazea pyrolae (Ehrenb.:Fr.) Sacc.
  Depazea pyrolae Ehrenb.:Fr.
  Stigmatea pyrolae (Ehrenb.:Fr.) J.Schröt.
  Stigmatea pirolae (Ehrenb.:Fr.) J.Schröt.
  Mycosphaerella pyrolae (Ehrenb.:Fr.) B.Erikss.

Arten är parasit på ryl som huvudsakligen förekommer i glesa tallskogar på hällmarker och väldränerade mineraljordar.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ryl - Chimaphila umbellata (Viktig)
Den totala populationen i landet bedöms ha minskat p.g.a. en pågående populationsminskning av värdväxten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Svampen bör eftersökas och rika ryl-lokaler bör bevaras.
Artens taxonomiska ställning är något oklar.

Aptroot A. 2006. Mycosphaerella and its anamorphs: 2. Conspectus of Mycosphaerella. - CBS Biodiversity Series.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Dothideomycetidae  
 • Ordning
  Capnodiales  
 • Familj
  Mycosphaerellaceae  
 • Släkte
  Ramularia - bladfläcksmögel 
 • Art
  Mycosphaerella chimaphilae, (Ellis & Everh.) Höhn.
  Synonymer
  Sphaerella chimaphilae Ellis & Everh.
  Sphaeria pyrolae Ehrenb.:Fr.
  Depazea pyrolae (Ehrenb.:Fr.) Sacc.
  Depazea pyrolae Ehrenb.:Fr.
  Stigmatea pyrolae (Ehrenb.:Fr.) J.Schröt.
  Stigmatea pirolae (Ehrenb.:Fr.) J.Schröt.
  Mycosphaerella pyrolae (Ehrenb.:Fr.) B.Erikss.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 2012