Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aphanobasidium bourdotii

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Aphanobasidium bourdotii
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Aphanobasidium bourdotii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Pterulaceae (mattsvampar), Släkte Aphanobasidium, Art Aphanobasidium bourdotii Boidin & Gilles Synonymer Phlebiella bourdotii (Boidin & Gilles) Tellería, Melo & M.Dueñas

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Aphanobasidium bourdotii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Pterulaceae - mattsvampar 
 • Släkte
  Aphanobasidium  
 • Art
  Aphanobasidium bourdotiiBoidin & Gilles
  Synonymer
  Phlebiella bourdotii (Boidin & Gilles) Tellería, Melo & M.Dueñas

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Pterulaceae - mattsvampar 
 • Släkte
  Aphanobasidium  
 • Art
  Aphanobasidium bourdotii, Boidin & Gilles
  Synonymer
  Phlebiella bourdotii (Boidin & Gilles) Tellería, Melo & M.Dueñas
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.