Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Tretomyces microsporus

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tretomyces microsporus
  Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Tretomyces microsporus
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Atheliales, Familj Atheliaceae, Släkte Tretomyces, Art Tretomyces microsporus Kotir., Saaren. & K.H.Larss. Synonymer Tretomyces microspora Kotir., Saaren. & K.H. Larss.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Observationer i Sverige för Tretomyces microsporus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Atheliales  
 • Familj
  Atheliaceae  
 • Släkte
  Tretomyces  
 • Art
  Tretomyces microsporusKotir., Saaren. & K.H.Larss.
  Synonymer
  Tretomyces microspora Kotir., Saaren. & K.H. Larss.

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Atheliales  
 • Familj
  Atheliaceae  
 • Släkte
  Tretomyces  
 • Art
  Tretomyces microsporus, Kotir., Saaren. & K.H.Larss.
  Synonymer
  Tretomyces microspora Kotir., Saaren. & K.H. Larss.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.