Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kantöra

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hymenochaetopsis tabacina
Kantöra Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kantöra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· en
· en
· gran
· gran
· hassel
· hassel
· hägg
· hägg
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetaceae, Släkte Hymenochaetopsis, Art Hymenochaetopsis tabacina (Sowerby:Fr.) S.H.He & Jiao Yang - kantöra Synonymer Auricularia tabacina Sowerby:Fr., Thelephora tabacina (Sowerby:Fr.) Fr., Stereum tabacinum (Sowerby:Fr.) Fr., Hymenochaete tabacina (Sowerby:Fr.) Lév., Pseudochaete tabacina (Sowerby:Fr.) T.Wagner & M.Fisch.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kantöra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Hymenochaetopsis  
 • Art
  Hymenochaetopsis tabacina(Sowerby:Fr.) S.H.He & Jiao Yang - kantöra
  Synonymer
  Auricularia tabacina Sowerby:Fr.
  Thelephora tabacina (Sowerby:Fr.) Fr.
  Stereum tabacinum (Sowerby:Fr.) Fr.
  Hymenochaete tabacina (Sowerby:Fr.) Lév.
  Pseudochaete tabacina (Sowerby:Fr.) T.Wagner & M.Fisch.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· en - Juniperus communis (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· hägg - Prunus padus (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetaceae  
 • Släkte
  Hymenochaetopsis  
 • Art
  Hymenochaetopsis tabacina, (Sowerby:Fr.) S.H.He & Jiao Yang - kantöra
  Synonymer
  Auricularia tabacina Sowerby:Fr.
  Thelephora tabacina (Sowerby:Fr.) Fr.
  Stereum tabacinum (Sowerby:Fr.) Fr.
  Hymenochaete tabacina (Sowerby:Fr.) Lév.
  Pseudochaete tabacina (Sowerby:Fr.) T.Wagner & M.Fisch.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.