Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aceria anthocoptes

Organismgrupp Spindeldjur, Kvalster Aceria anthocoptes
  Spindeldjur, Kvalster

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Aceria anthocoptes
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Trombidiformes, Familj Eriophyidae, Släkte Aceria, Art Aceria anthocoptes (Nalepa, 1892) Synonymer Phytoptus anthocoptes Nalepa, 1892, Vasates leontodontis (Liro, 1904), Eriophyes leontodontis Liro, 1904, Phyllocoptes leontodontis (Liro, 1904), Eriophyes leontodontis Lindroth, 1904, Phyllocoptes leontodontis (Lindroth,1904)

Kategori Ej bedömd (NE)
Observationer i Sverige för Aceria anthocoptes

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Underklass
  Acari - kvalster 
 • Överordning
  Acariformes - lårkvalster 
 • Ordning
  Trombidiformes  
 • Underordning
  Prostigmata  
 • Ranglös
  Eupodides  
 • Överfamilj
  Eriophyoidea  
 • Familj
  Eriophyidae  
 • Underfamilj
  Eriophyinae  
 • Tribus
  Aceriini  
 • Släkte
  Aceria  
 • Art
  Aceria anthocoptes(Nalepa, 1892)
  Synonymer
  Phytoptus anthocoptes Nalepa, 1892
  Vasates leontodontis (Liro, 1904)
  Eriophyes leontodontis Liro, 1904
  Phyllocoptes leontodontis (Liro, 1904)
  Eriophyes leontodontis Lindroth, 1904
  Phyllocoptes leontodontis (Lindroth,1904)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Underklass
  Acari - kvalster 
 • Överordning
  Acariformes - lårkvalster 
 • Ordning
  Trombidiformes  
 • Underordning
  Prostigmata  
 • Ranglös
  Eupodides  
 • Överfamilj
  Eriophyoidea  
 • Familj
  Eriophyidae  
 • Underfamilj
  Eriophyinae  
 • Tribus
  Aceriini  
 • Släkte
  Aceria  
 • Art
  Aceria anthocoptes, (Nalepa, 1892)
  Synonymer
  Phytoptus anthocoptes Nalepa, 1892
  Vasates leontodontis (Liro, 1904)
  Eriophyes leontodontis Liro, 1904
  Phyllocoptes leontodontis (Liro, 1904)
  Eriophyes leontodontis Lindroth, 1904
  Phyllocoptes leontodontis (Lindroth,1904)
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.