Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Planctomyces bekefii

Organismgrupp Övriga organismer Planctomyces bekefii
  Övriga organismer

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Planctomyces bekefii
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig

Klass Planctomycetacia, Ordning Planctomycetales, Familj Planctomycetaceae, Släkte Planctomyces, Art Planctomyces bekefii Gimesi Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Planctomyces bekefii

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Planctomycetes  
 • Klass
  Planctomycetacia  
 • Ordning
  Planctomycetales  
 • Familj
  Planctomycetaceae  
 • Släkte
  Planctomyces  
 • Art
  Planctomyces bekefiiGimesi

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Planctomycetes  
 • Klass
  Planctomycetacia  
 • Ordning
  Planctomycetales  
 • Familj
  Planctomycetaceae  
 • Släkte
  Planctomyces  
 • Art
  Planctomyces bekefii, Gimesi
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.