Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Micrasterias americana

Organismgrupp Alger Micrasterias americana
  Alger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Micrasterias americana
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig

Klass Conjugatophyceae (konjugater), Ordning Desmidiales, Familj Desmidiaceae, Släkte Micrasterias (stjärnalger), Art Micrasterias americana Ehrenberg ex Ralfs Synonymer Micrasterias americana (Ehrenb.) Ralfs

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Micrasterias americana

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Conjugatophyceae - konjugater 
 • Ordning
  Desmidiales  
 • Familj
  Desmidiaceae  
 • Släkte
  Micrasterias - stjärnalger 
 • Art
  Micrasterias americanaEhrenberg ex Ralfs
  Synonymer
  Micrasterias americana (Ehrenb.) Ralfs

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Charophyta  
 • Klass
  Conjugatophyceae - konjugater 
 • Ordning
  Desmidiales  
 • Familj
  Desmidiaceae  
 • Släkte
  Micrasterias - stjärnalger 
 • Art
  Micrasterias americana, Ehrenberg ex Ralfs
  Synonymer
  Micrasterias americana (Ehrenb.) Ralfs
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.