Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Calycellina flaveola

Calycellina flaveola
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Calycellina flaveola
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Hyaloscyphaceae, Släkte Calycellina, Art Calycellina flaveola (Cooke) Baral & P. Blank Synonymer Peziza flaveola Cooke, Hyaloscypha flaveola (Cooke) Nannf., Urceolella flaveola (Cooke) Boud., Dasyscyphus flaveolus (Cooke) Höhn., Phialina flaveola (Cooke) Raitv.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Calycellina flaveola

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Hyaloscyphaceae  
 • Släkte
  Calycellina  
 • Art
  Calycellina flaveola(Cooke) Baral & P. Blank
  Synonymer
  Peziza flaveola Cooke
  Hyaloscypha flaveola (Cooke) Nannf.
  Urceolella flaveola (Cooke) Boud.
  Dasyscyphus flaveolus (Cooke) Höhn.
  Phialina flaveola (Cooke) Raitv.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Hyaloscyphaceae  
 • Släkte
  Calycellina  
 • Art
  Calycellina flaveola, (Cooke) Baral & P. Blank
  Synonymer
  Peziza flaveola Cooke
  Hyaloscypha flaveola (Cooke) Nannf.
  Urceolella flaveola (Cooke) Boud.
  Dasyscyphus flaveolus (Cooke) Höhn.
  Phialina flaveola (Cooke) Raitv.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.