Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Coprotus disculus

Coprotus disculus
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Coprotus disculus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Leotiomycetes, Ordning Thelebolales, Familj Thelebolaceae, Släkte Coprotus, Art Coprotus disculus Kimbr., Luck-Allen & Cain Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Coprotus disculus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Thelebolales  
 • Familj
  Thelebolaceae  
 • Släkte
  Coprotus  
 • Art
  Coprotus disculusKimbr., Luck-Allen & Cain

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Thelebolales  
 • Familj
  Thelebolaceae  
 • Släkte
  Coprotus  
 • Art
  Coprotus disculus, Kimbr., Luck-Allen & Cain
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.