Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cosmospora stilbospora

Cosmospora stilbospora
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Cosmospora stilbospora
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Sordariomycetes, Ordning Hypocreales (köttkärnsvampar), Familj Nectriaceae, Släkte Cosmospora, Art Cosmospora stilbospora (Tul. & C.Tul.) Rossman & Samuels Synonymer

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Cosmospora stilbospora

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Nectriaceae  
 • Släkte
  Cosmospora  
 • Art
  Cosmospora stilbospora(Tul. & C.Tul.) Rossman & Samuels

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Nectriaceae  
 • Släkte
  Cosmospora  
 • Art
  Cosmospora stilbospora, (Tul. & C.Tul.) Rossman & Samuels
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.