Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cucurbitaria ribis

Cucurbitaria ribis
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Cucurbitaria ribis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Dothideomycetes, Ordning Pleosporales, Familj Cucurbitariaceae, Släkte Cucurbitaria (tuvgömmingar), Art Cucurbitaria ribis Niessl Synonymer Diplodia ribis Sacc.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Cucurbitaria ribis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Cucurbitariaceae  
 • Släkte
  Cucurbitaria - tuvgömmingar 
 • Art
  Cucurbitaria ribisNiessl
  Synonymer
  Diplodia ribis Sacc.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Dothideomycetes  
 • Underklass
  Pleosporomycetidae  
 • Ordning
  Pleosporales  
 • Familj
  Cucurbitariaceae  
 • Släkte
  Cucurbitaria - tuvgömmingar 
 • Art
  Cucurbitaria ribis, Niessl
  Synonymer
  Diplodia ribis Sacc.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.