Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Golovinomyces cynoglossi

Golovinomyces cynoglossi
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Golovinomyces cynoglossi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Leotiomycetes, Ordning Erysiphales (mjöldagg), Familj Erysiphaceae, Släkte Golovinomyces, Art Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) Heluta Synonymer Erysiphe cynoglossi (Wallr.) U.Braun, Alphitomorpha cynoglossi Wallr., Erysiphe artemisiae var. cynoglossi (Wallr.) Ialongo, Erysiphe asperifoliorum Grev., Erysiphe horridula (Wallr.) Rabenh., Alphitomorpha horridula Wallr., Tigria horridula (Wallr.) Trevis.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för Golovinomyces cynoglossi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Erysiphales - mjöldagg 
 • Familj
  Erysiphaceae  
 • Släkte
  Golovinomyces  
 • Art
  Golovinomyces cynoglossi(Wallr.) Heluta
  Synonymer
  Erysiphe cynoglossi (Wallr.) U.Braun
  Alphitomorpha cynoglossi Wallr.
  Erysiphe artemisiae var. cynoglossi (Wallr.) Ialongo
  Erysiphe asperifoliorum Grev.
  Erysiphe horridula (Wallr.) Rabenh.
  Alphitomorpha horridula Wallr.
  Tigria horridula (Wallr.) Trevis.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Erysiphales - mjöldagg 
 • Familj
  Erysiphaceae  
 • Släkte
  Golovinomyces  
 • Art
  Golovinomyces cynoglossi, (Wallr.) Heluta
  Synonymer
  Erysiphe cynoglossi (Wallr.) U.Braun
  Alphitomorpha cynoglossi Wallr.
  Erysiphe artemisiae var. cynoglossi (Wallr.) Ialongo
  Erysiphe asperifoliorum Grev.
  Erysiphe horridula (Wallr.) Rabenh.
  Alphitomorpha horridula Wallr.
  Tigria horridula (Wallr.) Trevis.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.