Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Eupropolella diapensiae

Eupropolella diapensiae
 

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för Eupropolella diapensiae
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej bedömd (NE)

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Calloriaceae, Släkte Eupropolella, Art Eupropolella diapensiae (Petr.) B.Erikss. Synonymer Hysteropezizella diapensiae Petr.

Kategori Ej bedömd (NE)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för Eupropolella diapensiae

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Calloriaceae  
 • Släkte
  Eupropolella  
 • Art
  Eupropolella diapensiae(Petr.) B.Erikss.
  Synonymer
  Hysteropezizella diapensiae Petr.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Calloriaceae  
 • Släkte
  Eupropolella  
 • Art
  Eupropolella diapensiae, (Petr.) B.Erikss.
  Synonymer
  Hysteropezizella diapensiae Petr.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.